Skip til primært indhold

Hjerne og Nerve - vejledning til praktiserende læger

Her kan du læse om hvilke oplysninger og evt. forudgående undersøgelser, vi gerne vil have i forbindelse med henvisning af børn og unge.

Før henvisning

Ved børn og unge med hovedpine bør der være taget stilling til følgende fokusområder:

 • Indsats på fokusområder med opfølgning i praksis: 
  • væske indtag
  • kost
  • skærmtid
  • søvn
  • motion
  • stress (sociale forhold, skoleforhold)
 • Klassificering om muligt
  • Migræne
  • Spændingshovedpine
  • Sekundær hovedpine
  • Blandingshovedpine
  • OBS migræne ved børn præsenterer sig ofte anderledes i forhold til voksne.
 • Bør ses af øjenlæge.
 • Ved spændinger i nakke/skuldermuskulatur kan barnet ofte med god effekt henvises til fysioterapi med henblik på vurdering og øvelser.
 • Der skal måles BT.
 • Hovedpinedagbog udfyldt for minimum 4 uger.
 • Evt. rhinitis/astma skal være velbehandlet.

 • Hovedpine efter akut øvre luftvejs infektion kan med fordel ses an 2-3 mdr.

 • Hvis patienten får østrogenholdigt præparat, kan man overveje skift til andet præparat. Obs. ved migræne med aura er østrogenholdige præparater kontraindicerede.

Henvisning

Ambulant henvisning

 • Børn 0- 6 år med hovedpine. Dog ikke hvis der er en oplagt årsag som ikke giver anledning til bekymring. Obs. børn under 6 år har ikke kronisk hovedpine.
 • Børn over 6 år med hovedpine, som har varet mere end 6 måneder og hvor livsstilstiltag ikke har haft effekt.
 • Børn kan dog henvises før 6. måneders varighed ved:
  • Stort skolefravær (mere end 10 %) pga. hovedpine over de sidste 3 måneder.
  • Børn som er svære at behandle/ikke klassificerbare til trods for relevant udredning/behandling.
  • Børn over 6 år med migræne uden aura med mere end 2-3 anfald per måned gennem 3 måneder, hvor det ikke har hjulpet med livsstilstiltag og optimering af den akutte medicinske behandling ved anfald.
  • Børn med migræne med aura skal henvises med henblik på MR-cerebrum.
  • Migrænepatienter med neurologiske udfaldssymptomer i forbindelse med anfald skal altid henvises.
 • Obs. STROKE symptomer ved børn skal behandles som ved voksne.

Akut henvisning

Røde flag:

 • Fokale neurologiske symptomer
 • Ændret bevidsthedsniveau
 • Ændring  i personlighed/adfærd
 • Opkastning nat/morgen
 • Vågner pga. hovedpine
 • Svær forværring i karakteren af en i forvejen kendt hovedpine
 • Pludselig indsættende svær hovedpine
 • Obs. der skal ikke planlægges MR scanning i almen praksis og familien bør ikke loves, at denne undersøgelse vil blive lavet.

Henvisningen skal indeholde:

 • Henvisningsdiagnose
 • Hovedpinetype hvis muligt
 • Blodtryk
 • Oplysninger om ovennævnte fokusområder
 • Hvilke behandlingsforsøg er afprøvet (medicinsk, fysioterapi, øjenlæge mm) og med hvilket resultat
 • Telefonnummer til familien
 • Behov for tolk og hvilket sprog

Behandling

Migræne:

6-8 år         
Primært paracetamol + søvn
Ibuprofen kan tillægges ved behov.

8-12 år       
Paracetamol+ ibuprofen + søvn

12 år +
NSAID + paracetamol. Kan suppleres med Sumatriptan som 10mg nasalspray.

Spændingshovedpine:

Som udgangspunkt skal spændingshovedpine ikke medicinsk behandles, men der bør i stedet sættes ind over for diverse livstilsfaktorer som ovenfor beskrevet. Der kan gives paracetamol, men effekten skal vurderes.

Se desuden retningslinjen "Hovedpine hos børn og unge" fra Dansk Pædiatrisk Selskab,

Kontaktoplysninger

 • Akutte patienter meldes til Børne- og Ungemodtagelsen på telefonnummer 76 36 30 46
 • Akutte spørgsmål angående patienter kan drøftes med pædiatrisk bagvagt på telefonnummer 76 36 33 78
 • Øvrige henvendelser kan ske til sekretær på telefonnummer 76 36 22 29
APPFWU01V