Skip til primært indhold

Hjerne og Nerve - vejledning til praktiserende læger

Her kan du læse om hvilke oplysninger og evt. forudgående undersøgelser, vi gerne vil have i forbindelse med henvisning af børn og unge.

Før henvisning

Ved børn og unge med hovedpine bør der være taget stilling til følgende fokusområder:

 • Indsats på fokusområder med opfølgning i praksis: 
  • væske indtag
  • kost
  • skærmtid
  • søvn
  • motion
  • stress (sociale forhold, skoleforhold)
 • Klassificering om muligt
  • Migræne
  • Spændingshovedpine
  • Sekundær hovedpine
  • Blandingshovedpine
  • OBS migræne ved børn præsenterer sig ofte anderledes i forhold til voksne
 • Bør ses af øjenlæge.
 • Ved spændinger i nakke/skuldermuskulatur kan barnet ofte med god effekt henvises til fysioterapi med henblik på vurdering og øvelser.
 • Der skal måles BT.
 • Hovedpinedagbog udfyldt for minimum 2 uger.

Henvisning

Ambulant henvisning

 • Børn 0- 6 år med hovedpine. Dog ikke hvis der er en oplagt årsag som ikke giver anledning til bekymring (f.eks. høj feber med ikke bekymrende fokus).
 • Børn over 6 år med hovedpine, som har varet mere end 6 måneder og hvor livsstilstiltag ikke har haft effekt.
 • Børn kan dog henvises før 6. måneders varighed ved:
  • Stort skolefravær (mere end 10 %) pga. hovedpine over de sidste 3 måneder.
  • Børn som er svære at behandle/ikke klassificerbare til trods for relevant udredning/behandling.
  • Børn over 6 år med migræne med mere end 2-3 anfald per måned gennem 3 måneder, hvor det ikke har hjulpet med livsstilstiltag og optimering af den akutte medicinske behandling ved anfald. Gælder både med og uden aura.
  • Migrænepatienter med neurologiske udfaldssymptomer i forbindelse med anfald skal altid henvises.

Akut henvisning

 • Røde flag: fokale neurologiske symptomer
 • Ændret bevidsthedsniveau
 • Ændring over dage/uger i personlighed/adfærd
 • Opkastning nat/morgen
 • Vågner pga. hovedpine
 • Svær forværring i karakteren af en i forvejen kendt hovedpine
 • Pludselig indsættende svær hovedpine
 • Hovedpine varende få uger men som giver anledning til bekymring
 • Obs. der skal ikke planlægges MR scanning i almen praksis og familien bør ikke loves, at denne undersøgelse vil blive lavet.

Henvisningen skal indeholde:

 • Henvisningsdiagnose
 • Telefonnummer til familien
 • Klassificering hvis muligt
 • Blodtryk
 • Oplysninger om ovennævnte fokusområder
 • Hvilke behandlingsforsøg er afprøvet (medicinsk, fysioterapi mm.) og med hvilket resultat.
 • Behov for tolk og hvilket sprog

Behandling

Migræne:

6-8 år          - primært paracetamol + søvn
8-12 år        - paracetamol+ ibuprofen
12 år +        - NSAID + paracetamol. Kan suppleres med Sumatriptan enten som 10mg nasalspray eller 50 mg tablet

Spændingshovedpine:

Som udgangspunkt skal spændingshovedpine ikke medicinsk behandles, men der bør i stedet sættes ind over for diverse livstilsfaktorer som ovenfor beskrevet. Men der kan gives paracetamol

 

Kontaktoplysninger

 • Akutte patienter meldes til Børne- og Ungemodtagelsen på telefonnummer 76 36 30 46
 • Akutte spørgsmål angående patienter kan drøftes med pædiatrisk bagvagt på telefonnummer 76 36 33 78
 • Øvrige henvendelser kan ske til sekretær på telefonnummer 76 36 22 29

      

APPFWU02V