Skip til primært indhold

Hjerne og Nerve - vejledning til praktiserende læger

Her kan du læse om hvilke oplysninger og evt. forudgående undersøgelser, vi gerne vil have i forbindelse med henvisning af børn og unge.

Før henvisning

Ved børn og unge med hovedpine bør der være taget stilling til følgende fokusområder:

 • Indsats på fokusområder med opfølgning i praksis: 
  • væske indtag
  • kost
  • skærmtid
  • søvn
  • motion
  • stress (sociale forhold, skoleforhold)
 • Klassificering om muligt
  • Migræne
  • Spændingshovedpine
  • Sekundær hovedpine
  • Blandingshovedpine
  • OBS migræne ved børn præsenterer sig ofte anderledes i forhold til voksne.
 • Bør ses af øjenlæge.
 • Ved spændinger i nakke/skuldermuskulatur kan barnet ofte med god effekt henvises til fysioterapi med henblik på vurdering og øvelser.
 • Der skal måles BT.
 • Hovedpinedagbog udfyldt for minimum 4 uger.
 • Evt. rhinitis/astma skal være velbehandlet.

 • Hovedpine efter akut øvre luftvejs infektion kan med fordel ses an 2-3 mdr.

 • Hvis patienten får østrogenholdigt præparat, kan man overveje skift til andet præparat. Obs. ved migræne med aura er østrogenholdige præparater kontraindicerede.

Henvisning

Ambulant henvisning

 • Børn 0- 6 år med hovedpine. Dog ikke hvis der er en oplagt årsag som ikke giver anledning til bekymring. Obs. børn under 6 år har ikke kronisk hovedpine.
 • Børn over 6 år med hovedpine, som har varet mere end 6 måneder og hvor livsstilstiltag ikke har haft effekt.
 • Børn kan dog henvises før 6. måneders varighed ved:
  • Stort skolefravær (mere end 10 %) pga. hovedpine over de sidste 3 måneder.
  • Børn som er svære at behandle/ikke klassificerbare til trods for relevant udredning/behandling.
  • Børn over 6 år med migræne uden aura med mere end 2-3 anfald per måned gennem 3 måneder, hvor det ikke har hjulpet med livsstilstiltag og optimering af den akutte medicinske behandling ved anfald.
  • Børn med migræne med aura skal henvises med henblik på MR-cerebrum.
  • Migrænepatienter med neurologiske udfaldssymptomer i forbindelse med anfald skal altid henvises.
 • Obs. STROKE symptomer ved børn skal behandles som ved voksne.

Akut henvisning

 • Røde flag: fokale neurologiske symptomer
 • Ændret bevidsthedsniveau
 • Ændring  i personlighed/adfærd
 • Opkastning nat/morgen
 • Vågner pga. hovedpine
 • Svær forværring i karakteren af en i forvejen kendt hovedpine
 • Pludselig indsættende svær hovedpine
 • Obs. der skal ikke planlægges MR scanning i almen praksis og familien bør ikke loves, at denne undersøgelse vil blive lavet.

Henvisningen skal indeholde:

 • Henvisningsdiagnose
 • Hovedpinetype hvis muligt
 • Blodtryk
 • Oplysninger om ovennævnte fokusområder
 • Hvilke behandlingsforsøg er afprøvet (medicinsk, fysioterapi, øjenlæge mm) og med hvilket resultat
 • Telefonnummer til familien
 • Behov for tolk og hvilket sprog

Behandling

Migræne:

6-8 år         
Primært paracetamol + søvn
Ibuprofen kan tillægges ved behov.

8-12 år       
Paracetamol+ ibuprofen

12 år +
NSAID + paracetamol. Kan suppleres med Sumatriptan som 10mg nasalspray.

Spændingshovedpine:

Som udgangspunkt skal spændingshovedpine ikke medicinsk behandles, men der bør i stedet sættes ind over for diverse livstilsfaktorer som ovenfor beskrevet. Der kan gives paracetamol, men effekten skal vurderes

Kontaktoplysninger

 • Akutte patienter meldes til Børne- og Ungemodtagelsen på telefonnummer 76 36 30 46
 • Akutte spørgsmål angående patienter kan drøftes med pædiatrisk bagvagt på telefonnummer 76 36 33 78
 • Øvrige henvendelser kan ske til sekretær på telefonnummer 76 36 22 29
APPFWU02V