Skip til primært indhold

Uddannelses- og jobsøgende lægesekretærer og sundhedsadministrative koordinatorer (SAK)

Som lægesekretær eller sundhedsadministrativ koordinator i Akutafdelingen modtager du mange forskellige patienter, og du er med til at give patienterne en god start på deres behandling. Du er også med, når alarmen lyder. På siden her kan du se en video, hvor dine - måske - kommende kolleger fortæller om arbejdet i Akutafdelingen.

Video om arbejdet som lægesekretær i Akutafdelingen på Kolding Sygehus

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Dine opgaver som lægesekretær/sundhedsadministrativ koordinator i Akutafdelingen

Akutafdelingen modtager akutte patienter fra alle specialer hele døgnet. Som lægesekretærer i Akutafdelingen er vi en stor del af den direkte patientkontakt. Vi modtager, opskriver og triagerer patienter til Skadestuen, vi modtager selvhenvendere samt patienter til de øvrige zoner i Akutafdelingen. Læs mere om opbygningen af Akutafdelingen via linket her.

Det er vigtigt, at patienterne føler sig ventet og velkommen under hele deres ophold hos os, og det kræver, at vi har et godt og tæt samarbejde med hinanden, sygeplejerskerne og lægerne.

Ud over den direkte modtagelse af patienter i Skadestuen, varetager vi mange andre administrative og patientrelaterede funktioner og opgaver. Som du kan se i videoen her på siden, går vi med til traumestuen, når alarmen lyder. Her er det vores rolle at tage os af det registreringsmæssige samt at koordinere med læger og sygeplejersker på stuen.

Vi modtager/registrerer patienter indbragt med ambulance og registrerer patienter, der flyttes til andre afdelinger eller udskrives.

Vi har nøglepersoner på forskellige områder, for eksempel udlændinge og betaling, trafikregistrering og vagtplanlægning/lønregistrering. Der er derfor altid god mulighed for at få hjælp fra dine kolleger. 
Opgaverne er spændende og mange. Ikke to dage er ens i Akutafdelingen. Vi hjælper hinanden med at finde de bedste løsninger i vores uforudsigelige hverdag.

Vagter

Vi har skiftende vagter (dag, aften, nat og weekend) og dækker døgnet rundt hele året. Vi har et rul og et helligdagsrul, så vi kender vores vagtplaner langt ud i fremtiden. Skiftende vagter giver en varieret arbejdsuge og lige netop dét, ser vi som en fordel, da det giver os muligheder, vi ellers ikke ville have haft. Vi fordeler vagttyperne imellem os dog skævende til individuelle ønsker, som det kan hænge sammen i den store planlægning.

Feedback fra en lægesekretærer i Akutafdelingen, som på forhånd havde været lidt skeptisk over skiftende vagter:
"Det viser sig, at det passer mig glimrende. Har lige pludselig en masse frihed på andre tidspunkter, hvor der er tid til alt det, jeg også gerne vil."

Der er en rigtig god forståelse kollegaerne imellem i forhold til at bytte vagter eller tage en vagt for en kollega, hvis der kommer noget i vejen. Det handler om, at der skal være balance mellem fritid og arbejdsliv.

Introduktion til dig, der er ny lægesekretær/sundhedsadministrativ koordinator i Akutafdelingen

Du får en grundig introduktion og vil blive sidemandsoplært af dine kommende kollegaer.

Som du kan se i videoen her på siden, bliver du en del af en afdeling, hvor det at være ny har vores særlige opmærksomhed  Vi er en gruppe på 15 lægesekretærer, der sammen med den ledende lægesekretær sætter en ære i hurtigt at få dig til at føle dig som en del af afdelingen. Feedback fra en nyansat lægesekretær:
"Alle er så søde, hjælpsomme og opmærksomme og guider mig, indtil jeg er tryg i opgaverne."

Det skal være rart at gå på arbejde. Det, der kendetegner dine nye kollegaer og leder er, at vi er opmærksomme på dit ve og vel, ligesom vi er opmærksomme på vores patienter, der kommer ind på skadestuen og har brug for et menneske, der møder dem, hvor de er.

Læs mere om uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator

Du kan læse mere om sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen på UCL via dette link. Du kan tage erhvervsakademiuddannelsen på UCL Boulevarden i Vejle eller i Odense. Som en del af uddannelsen kan du søge om at komme i praktik i Akutafdelingen på Kolding Sygehus.

Velkommen til, vi glæder os til at tage imod dig som ny kollega i Akutafdelingen!

Sekretær arbejder ved computer
APPFWU01V