Skip til primært indhold

Patient og Pårørenderåd

Sygehus Lillebælt har to patient- og pårørende råd, fordi vi gerne vil lære af vores patienter og pårørende.

Sygehus Lillebælt har to patient- og pårørenderåd, fordi vi gerne vil lære af dem, vores arbejde handler om. Nemlig patienterne og deres nærmeste pårørende.

  • Hvad er vigtigt, når man er patient med en kronisk sygdom?
  • Hvad er vigtigt, når man er indlagt?
  • Hvad har man brug for som pårørende til en kræftpatient?
  • Hvilken type information har man brug for, hvis man har fået konstateret en alvorlig sygdom?

Det er nogle af de spørgsmål, som patienter og pårørende er de bedste til at svare på. De ved, hvad der er vigtigt for dem. De ved, hvor sygehuset gør det godt, og hvor der er plads til forbedringer.

Patient- og pårørenderådene bliver taget med på råd i udvikling af forløb, aktiviteter og fysiske omgivelser. De inddrages i forskning, er med til at styrke kommunikationen mellem patienter og medarbejdere, og byder ind med egne emner, som medlemmerne synes, er vigtige for sygehusenes medarbejdere at have fokus på.

Patient- og Pårørenderåd i Vejle og Kolding

Sygehus Lillebælt har to patient- og pårørenderåd. Èt på akutsygehuset, Kolding Sygehus og ét på kræft- og specialistsygehuset, Vejle Sygehus.

Læs mere om Patient- og Pårørenderådet på Kolding Sygehus
Læs mere om Patient- og Pårørenderådet på Vejle Sygehus

Brug din stemme ...

Brug din stemme og vær med til at gøre en forskel for andre patienter og pårørende.

De to patient- og pårørenderåd har løbende optag af nye medlemmer.

Hvis du er patient - eller pårørende til en patient - som har været i kontakt med Vejle eller Kolding Sygehus indenfor de seneste 3 år, og tænker at du har noget på hjerte, hører vi gerne fra dig.

Send en mail til Frivillighedskoordinator Mette Vibjerg Hansen, hvis du ønsker at blive medlem af rådet for Akutsygehuset i Kolding eller rådet for Kræftsygehuset i Vejle. 

Mette Vibjerg Hansen

Frivillighedskoordinator

Økonomi og Planlægning


51438912

Patientindflydelse siden 2012

Det første patient- og pårørenderåd blev oprettet på Vejle Sygehus i 2012 og på Kolding Sygehus i 2016. Medlemmerne i rådene er patienter (nuværende og tidligere), pårørende og ledere på Sygehus Lillebælt. 

APPFWU02V