Skip til primært indhold

Har du en patient med hypothyroidisme, som har symptomer og nedsat livskvalitet trods normaliserede thyroidea-hormonværdier på vanlig medicinsk behandling?

Så er der mulighed for, at patienten kan henvises til et klinisk udviklingsprojekt. Projektet består af et tilbud om udredning og behandlingsforløb i Center for Funktionelle Lidelser, Vejle Sygehus.

Her ser vi, sammen med patienterne, på symptomer i et bredt bio-psyko-socialt perspektiv, og vurderer om patienten muligvis kunne have gavn af et behandlingstilbud i centret.

Information

Ca. 20% af patienter med hypothyreose oplever mange uspecifikke symptomer i kroppen, på trods af normalisering af TSH på behandling.

Hvis du har én eller flere patienter, der kunne være interesserede og i øvrigt opfylder kriterierne nedenfor, kan du henvise direkte til Center for Funktionelle Lidelse, Vejle Sygehus. I henvisningen skriver du blot: ”Henvises mhp. Magnolia projekt.”
Du skal inden henvisningen sikre dig, at patienten er interesseret i at blive kontaktet efter at have læst patientinformationen.

OBS: Der er plads til et begrænset antal patienter i projektet, og det kan ikke garanteres, at alle henviste, kan blive tilbudt deltagelse i projektet. Sidste patient vil blive vurderet primo september 2023. Patienterne vil blive inkluderet efter et ”først til mølle” princip.

 • Kronisk hypothyroidisme, bedømt ud fra vanlige kliniske kriterier.
 • Euthyroid (normalt TSH) i mindst 6 uger
 • Alder 18-79 år
 • Vedvarende symptomer med selvoplevet nedsat livskvalitet
 • Du mener at patienten er relevant somatisk udredt
 • Evne til at afgive skriftlig informeret samtykke
 • Tale og forstå dansk
 • Brug af e-Boks
 • Graviditet eller amning
 • Hypothyroidisme på grund af tidligere thyroideacancer
 • Betydelig somatisk eller psykiatrisk komorbiditet, vurderet efter et klinisk skøn (f.eks. aktiv cancer, hjertesygdom NYHA klasse >=2, psykose, svær personlighedsforstyrrelse, svær angst, alkoholafhængighed eller medicinmisbrug.)

Med venlig hilsen

Afdelingslæge Carsten Krogh Jørgensen

Carsten Krogh Jørgensen

Afdelingslæge

Center for Funktionelle Lidelser, Vejle Sygehus


Steen Bonnema

Overlæge, professor

Afdeling M, OUH


APPFWU01V