Skip til primært indhold

Sorggruppe

Sorggruppe - til forældre, der har mistet et lille barn

Tilbud om sorggruppe eller støttende samtaler

Sorggruppe eller støttende samtaler er et tilbud til alle forældre, der mister et barn fra graviditetsuge 14 og frem til termin og til forældre, der mister et barn under fødslen eller op til 3 måneder efter fødslen.

Det er to jordemødre, der varetager forløb med både samtaler og sorggruppe. Jordemødrene er sorgterapeuter og har særlig erfaring med forældre i sorg og krise.

Sorgterapeuterne vil sammen med forældrene vurdere hvilket tilbud, der passer til den enkelte familie.

Forældrene vil blive ringet op af en af sorgterapeuterne i ugerne efter udskrivelsen fra sygehuset.

Enkelte gange kan det være egen læge, sundhedsplejerske eller anden relation, der kontakter sorgterapeuterne på vegne af forældrene.

Sorggruppe

I sorggruppen tales der med andre forældre, der er i samme situation. Det kan have stor betydning at kunne spejle sig i andre og ikke føle sig alene i sorgen. Enhver oplever sorgen på sin måde og støttes i det.

Emnerne i sorggruppen bestemmes af, hvad gruppen synes, det er vigtigt at tale om.
Det kan f.eks. være:

  • Svære valg og beslutninger i graviditeten
  • Omstændighederne ved barnets fødsel og død
  • Beskrivelser af barnet og de følelser, der knytter sig til det
  • Sorg og sorgreaktioner
  • Omgivelsernes reaktioner
  • Fremtiden og at vende tilbage til hverdag og arbejde.

Tavshedspligten i gruppen gælder både forældre og sorgterapeuter.

Sorggruppen mødes en fast hverdag i dagtimerne, og et sorggruppeforløb er på syv gange eller efter behov.

Støttende samtale

Samtalen mellem sorgterapeut og forældre varer cirka en time. Vi tilstæber, at det er samme sorgterapeut, som forældrene evt. tidligere har mødt i forløbet.

Kontakt til sorgterapeuter

Hvis du er interesseret i at vide mere om sorggruppen eller støttende samtaler, er du velkommen til at ringe til en af sorgterapeuterne på telefon 40 49 03 89.

Sorgterapeuter:

  • Trine Broholm, jordemoder og psykoterapeut, MPF
  • Tina Arp Møller, jordemoder

Du kan også sende sikker e-mail til Sorggruppen Kolding

I Region Syddanmark er der tilbud om sorggruppe eller samtaler ved fødeafdelingerne i Kolding, Odense, Esbjerg og Aabenraa.

Information om at miste et barn

Forældre & Sorg er en organisation, der tilbyder støtte og rådgivning til forældre, de har mistet et barn, se hjemmesiden Forældre & Sorg


Pjecer

Sorggruppe

Lise er også storesøster

Efterfødselsøvelser til kvinder, der har mistet et spædbarn

APPFWU02V