Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Lungemedicin, Vejle Sygehus

Lungemedicin modtager patienter >18 år til vurdering, udredning og behandling.

I Lungemedicin har du, som praktiserende læge, mulighed for, at ringe til en speciallæge.

 • Pneumofonen (kl. 8.30-15.00): 79 40 63 17

I Lungemedicin har du mulighed for, at ringe til:

 • En sekretær i Lungeklinikken: 79 40 63 51
 • En sekretær i Lungepakken: 79 40 63 47

Lungemedicin modtager henvisninger vedrørende:

 • Lungecancerudredning
 • Udredning og behandling for benigne lungesygdomme, herunder astma, KOL m.m.
 • Søvnapnø

Her kan du finde vejledningerne indenfor lungemedicin.

 • Professor Ole Hilberg
 • Specialeansvarlig overlæge Anders Løkke
 • Overlæge Terje Erdal Knudsen
 • Overlæge Ahmed Al-Ghallai
 • Overlæge Aneliya Atanasova Dimitrova
 • Overlæge Alla Andersen
 • Overlæge Eline Kirstine Gantzhorn
 • Overlæge Edina Nikolett Barna
 • Afdelingslæge Kristian Rasmussen
 • Afdelingslæge Bo Højmark Kristiansen
 • Afdelingslæge Malene Søby Christoffersen
 • Afdelingslæge Kirse Bock

Jonas Strunge

Praksiskonsulent


28 91 69 99

Lokationsnummer: 5790000180981

Lungemedicin

Lungeklinikken

Beriderbakken 4, 7100 Vejle


79 40 63 51

Mere information:
Åbningstider: Kl. 8.00-15.00

Lungepakken

Beriderbakken 4, 7100 Vejle


79 40 63 47

Mere information:
Åbningstider: Kl. 8.00-15.00

Søvnapnø Ambulatorium

Beriderbakken 4, 7100 Vejle


79 40 63 51

Mere information:
Åbningstider: Kl. 8.00-15.00

APPFWU01V