Skip til primært indhold

Kejsersnit

På Kolding Sygehus foregår ca. 20% af alle fødsler ved kejsersnit. Beslutningen om kejsersnit træffes af en fødselslæge i samråd med den gravide kvinde og hendes partner. Den gravides partner har mulighed for at være med både ved planlagte og akutte kejsersnit på Kolding Sygehus. Her på siden kan I læse om kejsersnit og se en film, hvor jordemoder fortæller om forløbet ved kejsersnit.

Planlagt kejsersnit

Årsagen til planlagt kejsersnit kan være flere. Det kan være barnet ligger i sædestilling, moderkagen ligger nedenfor fødselsåbningen eller sygdom hos moderen, der gør det risikabelt af føde normalt, fx svær svangerskabsforgiftning. 

Ved et planlagt kejsersnit er forholdene omkring operationen aftalt inden operationsdagen.

Går fødslen i gang før den planlagte dato for kejsersnittet, skal du ringe til Fødeafsnittet telefon 76 36 24 44.

Akut kejsersnit

Cirka halvdelen af de kejsersnit, der foretages, er ikke planlagt på forhånd. Der kan være flere årsager til, at fødslen afsluttes med et akut kejsersnit. Årsagerne kan blandt andet være, hvis der er manglende fremgang i fødslen over længere tid, eller hvis barnet viser tegn på stress, hvilket vi kan høre på hjertelyden, se på en hjertelydskurve eller måle i en blodprøve taget på barnets hoved.

I de fleste tilfælde er der rimelig tid til at forberede et akut kejsersnit. Hvis vi skønner, at barnet skal fødes hurtigt, kan det dog virke overvældende, da der sker så mange ting på kort tid. I nogle situationer være en børnelæge tilstede ved kejsersnittet. Børnelægen er med til at vurdere barnets tilstand ved fødslen.

Kejsersnit på mors ønske

Er du førstegangsfødende, og ønsker du at føde ved kejsersnit vil dette som udgangspunkt ikke være en mulighed, med mindre der findes en faglig begrundelse for at foretage kejsersnittet. Det samme gælder, hvis du er flergangsfødende og tidligere har haft ukomplicerede fødsler.

Vi tilbyder dig et individuelt forløb hos en jordemoder, hvor du vil få udarbejdet en fødeplan. Har du tidligere haft et kompliceret fødselsforløb eller tidligere har fået foretaget et kejsersnit, vil du også blive tilbudt en fødeplan og i nogle tilfælde et kejsersnit, hvis det er det, du ønsker.

Fødeplanen tager udgangspunkt i dit sidste fødselsforløb, dine behov og dine ønsker for kommende fødsel.

Komplikationer ved kejsersnit

Langt de fleste kejsersnit forløber uden komplikationer. Blærebetændelse og betændelse i såret forekommer af og til. Blærebetændelsen forsvinder som regel hurtigt efter antibiotikabehandling. I få tilfælde kan betændelse i såret medføre genåbning af såret - ofte under en korvarigt fuld bedøvelse.
Alvorlige komplikationer til operationen forekommer sjældent.

Film om kejsersnit

Jordemoder Linda fortæller om forløbet ved kejsersnit på Kolding Sygehus.

APPFWU02V