Skip til primært indhold

Etik

Kernebegrebet etik beskrives i forhold til at udføre excellent sygepleje

Den gode etiske praksis er kendetegnet ved, at sygeplejersken respekterer patientens ret til selvbestemmelse og anerkender patienten som et unikt og værdifuldt menneske uanset livssituation, evner og kompetencer. Sygeplejersken viser hensyn til patientens værdier, personlighed, væren, ønsker, tro og mål i livet og udviser omhu for patientens sårbarhed og handlekraft. Enhver situation i sygeplejen anskues som unik og typisk på samme tid. Det betyder, at sygeplejersken anerkender, at den konkrete situation er unik, men har samtidig med sin faglige viden og erfaring blik for det typiske, når sygeplejersken sammen med patienten skal træffe gode og kloge beslutninger om plejen.

APPFWU01V