Skip til primært indhold

Forskning

Forskning ved Øjenafdelingen i Vejle.

Forskning ved Øjenafdelingen i Vejle

Forskningsenheden ved Øjenafdelingen i Vejle er relativ nyetableret, og er tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet. Forskningsenheden ledes af lektor Flemming Møller.

Aktuelt er vores primære forskningsområder:

 1. Behandling af børns nærsynethed med natlinser (ph.d.-projekt).
 2. Sansefysiologisk forskning, herunder undersøgelser af øjnenes bevægelse samt undersøgelse af formforvrængning før og efter glaslegemeoperation.

Afdelingen råder over en lang række moderne metoder, der kan bruges forskningsmæssigt, herunder: Swept source OCT, Pentacam, Lensstar samt et ultrafølsom infrarødt kamera til registrering af øjenbevægelser.

I afdelingen arbejdes der i øjeblikket med følgende forskningsprojekter

 • Ph.d.-studie: Ortho-K linser til behandling af myopi hos en gruppe danske børn. Et randomiseret 18-måneders prospektivt 1:1 studium af behandlingseffekt, sikkerhed og tilfredshed samt identifikation af mulige prædiktorer for udvikling af myopi.
 • Kvantitering af øjets mikrosakkader under varierende grader af akkomodation hos øjenraske i alderen 18-50 år.
 • Kan præoperativ kvantitering af metamorphopsier med M-charts, D-charts og Multi-bit benyttes som prædiktor for patienters tilfredshed (VFQ25) efter operation for epiretinal fibrose.
 • Kvantitering af øjets mikrosakkader hos patienter med Parkinsons sygdom.
 • Kan Topcon KR-800S kerato-refraktometer erstatte subjektiv manifest refraktion og visus måling på 6 meters afstand hos en gruppe af patienter før og efter kataraktoperation.
 • Fastlæggelse af repeatability og inter-observer variation af choroidaltykkelsen målt med swept-source optical coherence tomography blandt myope danske børn.
 • Undersøgelse af korrelationen mellem akselængdetilvækst (mm) og ændring i cykloplegisk sfærisk ækvivalent styrke (dioptrier) over 1 år hos nærsynede, danske børn.

Overblik over de seneste publikationer

 • A retrospective evaluation of patients with mechanical ocular trauma in a Danish emergency room without ophthalmic assistance.
  Trine Møldrup Jakobsen, Flemming Møller and Thomas Storr-Paulsen
  Acta Ophthalmologica 2018 March
  doi: 10.1111/aos.13710.
 • The proportion of microsaccadic overshoot and the influence of accommodation on the quantitative measures of microsaccades in fourteen normal test persons.
  Visby EH and Møller F. European Association for Vision and Eye Research, 2017, September, Nice, France (POSTER).
 • Possible misdiagnosis of patients with ocular trauma in a Danish emergency room without ophthalmic assistance. A retrospective cohort study of 1824 patients.
  Jakobsen TM, Storr-Paulsen T, Møller F. European Association for Vision and Eye Research, 2016, October, Nice, France (POSTER).
 • Fixation stability and implication for multifocal electroretinography in patients with neovascular age-related macular degeneration after anti-VEGF treatment.
  Pedersen KB, Sjølie AK, Vestergaard A, Andréasson S, Møller F Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2016 Oct;254(10):1897-1908.
 • Relationship between axial length of the eye and retinal area of fixation in normal test persons.
  Møller F and Boesen J Ophthalmic Clin Res 2015, 2: 016.
APPFWU02V