Skip til primært indhold

Forskning

Forskning ved Øjenafdelingen i Vejle.

Forskning ved Øjenafdelingen i Vejle

Øjenafdelingen er et forskningsaktivt sted tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet. På Øjenafdelingen er vores mål at udføre klinisk anvendelig forskning for større synsrelaterede folkesygdomme. Vores forskningsprofil retter sig især imod øjensundhed for børn, forskning i nærsynethed og bedre behandling af cancer i øjenområdet.

Der er aktuelt ansat 1 lektor, 1 post doc og 1 ph.d.-studerende og ambitionen er at der skal ansættes flere aktive forskere.

Aktuelt er vores primære forskningsområder:

 1. Vi sammenligner effekten af en ny type defokuserings brille (DIMS brille) med natlinser (Ortho-K linser) til behandling af nærsynethed hos danske børn

 2. Vi samarbejder med Øjenafdelingerne i Skejby og Glostrup/Rigshospitalet omkring et stort studie, hvor det undersøges, om øjendråben atropin kan bremse udviklingen af nærsynethed hos børn.

 3. Løbende undersøgelse af nye linsetyper der indopereres i forbindelse med grå stær operationer for at vi kan tilbyde den bedst mulige behandling.

 4. Efter en donation fra organisation ”Vejle mod hudcancer” vil Øjenafdelingen få mulighed for at benytte en ny skanner til at diagnosticere og afgrænse hudkræft i øjenområdet.  

   

Afdelingen råder over en lang række moderne metoder, der kan bruges forskningsmæssigt, herunder: Hud-OCT-scanner, swept source OCT, Pentacam, IOL master, konfokal mikroskopi samt et ultrafølsom infrarødt kamera til registrering af øjenbevægelser.

I afdelingen arbejdes der i øjeblikket med følgende forskningsprojekter

 • Ph.d.-studie: Defokuserings (DIMS) briller versus natlinser til bremsning af nærsynethed hos danske børn. Et randomiseret 18-mdr. prospektivt klinisk studie, som sammenligner effekten af en ny type defokuserings brille (DIMS brille) med natlinser (Ortho-K linser) til behandling af nærsynethed hos danske børn. Formålet med studiet er at afgøre, om de to behandlinger er lige effektive i forhold til at bremse øjets længdevækst og dermed udviklingen af nærsynethed.
 • Ph.d.-studie: Kan det kirurgiske behandlingsforløb hos patienter med periokulære basalcellecarcinomer forbedres med indførelse af dermal OCT skanning?
 • Post.doc-studie: Effekt og sikkerhed ved langtidsbehandling med ortho-k linser.
 • Spørgeskema projekt: validering af et spørgeskema, der belyser livskvalitet hos nærsynede børn.
 • Validerings projekt: Validering af en ny metode til at måle øjets indaddrejning under nærarbejde.

Overblik over de seneste publikationer

 • Jakobsen TM, Søndergaard AP, Møller F. Peripheral refraction, relative peripheral refraction, and axial growth: 18-month data from the randomised study-Clinical study Of Near-sightedness; TReatment with Orthokeratology Lenses (CONTROL study). Acta Ophthalmol. 2022 Aug 8. doi: 10.1111/aos.15217. Epub ahead of print. PMID: 35941831.
 • Jakobsen TM, Møller F. Control of myopia using orthokeratology lenses in Scandinavian children aged 6 to 12 years. Eighteen-month data from the Danish Randomized Study: Clinical study Of Near-sightedness; TReatment with Orthokeratology Lenses (CONTROL study). Acta Ophthalmol. 2022 Mar;100(2):175-182. doi: 10.1111/aos.14911. Epub 2021 Jul 7. PMID: 34233094; PMCID: PMC9292027.
 • Rasmussen SB, Møller F, Jakobsen TM. Achieving Optimal Correction for Young Myopic Children: A Concept Study. Biomed Hub. 2022 Jan 31;7(1):17-23. doi: 10.1159/000521135. PMID: 35223874; PMCID: PMC8832194.
 • Jakobsen TM, Gehr NL, Møller F. Correlation between change in cycloplegic spherical equivalent refractive error and change in axial length in Danish children aged 6 to 12 year. Acta Ophthalmol. 2021 Nov;99(7):e1249-e1250. doi: 10.1111/aos.14736. Epub 2020 Dec 30. PMID: 33377586.
 • Asmussen A, Smith BS, Møller F, Jakobsen TM. Repeatability and inter-observer variation of choroidal thickness measurements using swept-source optical coherence tomography in myopic danish children aged 6-14 years. Acta Ophthalmol. 2022 Feb;100(1):74-81. doi: 10.1111/aos.14890. Epub 2021 Jun 14. PMID: 34126650; PMCID: PMC9291036.
 • Jensen, M. N., Søndergaard, A. P., Pommerencke, C., & Møller, F. (2020). Variations in keratometric values (K‐value) after administration of three different eye drops–effects on the intraocular lens calculations in relation to cataract surgery. Acta Ophthalmologica, 98(6), 613-617.
APPFWU02V