Skip til primært indhold

Vævsprøve fra blodkar i tindingen

Betændelsesforandringer i kroppens blodkar kan give forskellige sygdomme.

Baggrund for operationen

Betændelsesforandringer i kroppens blodkar kan give forskellige sygdomme.
Hvis pulsåren til øjet angribes, kan det medføre varige synsskader.

Formål med operationen

Tilstanden kræver hurtig undersøgelse og behandling.
Ved at udtage en vævsprøve fra pulsåren i tindingen og undersøge den i mikroskop, kan lægen se, om der foreligger en betændelsestilstand i pulsårerne.

Når du møder til operationen

Før operationen vil du blive tilbudt afslappende og smertestillende medicin.

Operationen foregår i lokalbedøvelse.
Lægen vælger den pulsåre, som virker mest betændt.

Hvis der ikke er synlige betændelsesforandringer, vælges den pulsåre, som er
lettest at føle.

Tindingen på den valgte side barberes evt. for hår og pulsåren markeres med en tusch.
Huden renses og du får et sterilt papirstykke hen over ansigtet.

For at udtage vævsprøven er det nødvendigt at lave et snit i huden.
Der kommer et lille ar, der i mange tilfælde dækkes af håret.

Bedøvelse

Indgrebet foregår i lokalbedøvelse.
Anlæggelsen af lokalbedøvelse kan kortvarigt give svie og smerte, men herefter er indgrebet ikke forbundet med smerter.

Blodfortyndende medicin

Hvis du tager blodfortyndende medicin, vil lægen tage stilling til, om du skal holde en pause i dagene før operationen.

Når lokalbedøvelsen aftager, kan der være smerter.
Du må gerne tage smertestillende håndkøbsmedicin.

Forholdsregler

Efter et døgn må der gerne komme vand på såret.
Du må tage bad og fjerne forbindingen.
Trådene skal fjernes efter ca. 1 uge, som regel hos din praktiserende læge.

Svar på prøven

Du får svar på prøven fra den afdeling, som skal følge op på din sygdom, oftest en reumatologisk afdeling eller Øjenklinikken.
Det hænder, at prøven teknisk set er utilfredsstillende og en ny vævsprøve skal tages.

Komplikationer er sjældne, og hvis de indtræder, er de ufarlige.

Der kan tilkomme blodansamling og betændelse i såret.

Du skal være opmærksom på, om du får større hævelse, rødme eller stærke smerter over operationsstedet.

Dette kan være tegn på komplikationer, og i givet fald skal du tage kontakt til Øjenafdelingen.

APPFWU02V