Skip til primært indhold

Ønsker du at deltage?

Ønsker du at deltage?

Som led i klinisk forskning, er det nødvendigt at udføre forsøg på mennesker, hvis vi ønsker at opnå ny viden, så vi kan blive dygtigere til at behandle vores lungemedicinske patienter. Som patient kan du derfor blive spurgt, om du vil deltage i et studie med nye typer behandling.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage i et projekt. Hvis du vælger at deltage, er der i lovgivningen særlige regler for, hvordan og på hvilke betingelser, projekter må blive gennemført på, og disse regler er til for at beskytte dig. Som deltager i et videnskabeligt projekt, kan du når som helst trække dig ud af det.

Du kan få mere information ved at læse: Før du beslutter dig – om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Du kan skrive til os på mail lungemedicinsk.forskningsenhed@rsyd.dk eller ringe til os på telefon 79 40 90 55, hvis du ønsker at høre mere om vores Lungemedicinske Forskningsenhed.

APPFWU02V