Skip til primært indhold

Undervisning og vejledning

Her kan du læse om undervisning, træning, kurser, introduktion, vejledning og feedback for yngre læger i Medicinske Sygdomme.

Undervisning og træning

Onsdag og torsdag morgen er der undervisning for alle læger efter morgenkonferencen. Undervisningen er en kombination af case gennemgang og teori, og undervisningen forestås primært af de yngre læger på skift.

Mandag, tirsdag og fredag er der case gennemgang for de yngre læger efter morgenkonferencen, og ellers er der tid til møder, vejledersamtaler og forberedelse af stuegang og ambulatorier.

Teamtræning ved kritisk kald:
1-2 gange om måneden bliver kritisk kald optaget på video om formiddagen med efterfølgende debriefing.

Hjertestop-teamtræning:
Alle læger i mellemvagtslaget tilbydes tværfaglig hjertestop-teamtræning med efterfølgende feedback. Læger i forvagtslaget har hjertestoptræning i Akutafdelingen.

Alle læger i introduktionsstilling og hoveduddannelsesstilling i intern medicin tilbydes e-learning og hands-on kursus i lungeultralyd (FLUS) og abdominal ultralyd (FAST). Der vil efterfølgende være mulighed for at komme på kursus i hjerteultralyd (FATE) ved interesse.

Hoveduddannelseslæger i almen medicin har mulighed for at komme på kursus i FLUS, hvis det har særlig interesse.

Fælles undervisning for alle læger på Kolding Sygehus den sidste onsdag i måneden kl 8.00-8.50.

Alle uddannelseslæger har mulighed for fordybelsesdage i løbet af deres uddannelsestid på Medicinske Sygdomme. Fordybelsesdagene kan f.eks. bruges til forskning, forskningstræning, instruksarbejde eller fokuseret ophold på andre afdelinger/ambulatorier.

Indholdet aftales med hovedvejleder, og skemaplanlægger skal i god tid involveres i, hvornår dagene skal ligge.

Hvis du skal på hjerteultralyd (FATE), vil den ene fordybelsesdag gå til e-learning forud for kurset.

  • KBU læger har 2 fordybelsesdage, som det vil være en god ide at bruge på en anden afdeling
  • Introduktionslæger har 4 fordybelsesdage
  • Hoveduddannelseslæger i almen medicin har 3 fordybelsesdage
  • Hoveduddannelseslæger i intern medicin (bortset fra infektionsmedicin) har 10 fordybelsesdage i løbet af de 3 år, de er på afdelingen
  • Hoveduddannelseslæger i infektionsmedicin har 5 fordybelsesdage

Som uddannelseslæge deltager du naturligvis i de obligatoriske kurser, der hører med til uddannelsesstillingen. Derudover deltager KBU lægerne i de obligatoriske kurser ”sikker medicin” og ”laboratorie-kurset”, som udbydes af Sygehus Lillebælt.

Som ny læge er der også en del obligatoriske e-learning kurser, som der bliver afsat tid til i introduktionsprogrammet.

Ved ønske om deltagelse i kurser eller kongresser ud over de obligatoriske skal du udfylde en ansøgning til cheflægen.

Introduktion, vejledning og feedback

Forud for start på afdelingen vil du blive kontaktet af afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge i forhold til eventuelle specifikke ønsker for uddannelsesforløbet. Herunder om du ønsker tilknytning til et bestemt afsnit/ambulatorium.

Nye læger på afdelingen har 5-10 dages introduktion i løbet af den første måned. Introduktionsforløbene tilpasses individuelt.

Du får tilsendt introduktionsprogram, uddannelsesprogram og øvrigt materiale 2-3 uger inden første dag i afdelingen.

Som uddannelseslæge bliver du introduceret til de funktioner, som du kommer til at varetage under din ansættelse, eksempelvis vagtfunktion, ambulatorium og stuegang. Herudover er der introduktion til IT systemer, arbejdsgange, arbejdsplan mv.

På dine følgevagter i vagtfunktion er der tjeklister, så du sikrer, at du er introduceret til alle opgaver.

Ved din første vejledersamtale gennemgår du sammen med din vejleder dine allerede erhvervede kompetencer, dine forventninger til ansættelsen samt hvilke områder af intern medicin, du især gerne vil fordybe dig i. Der bliver lavet en uddannelsesplan, som er et redskab til at sikre læringsprogression og opnåelse af kompetencer. Både du og din vejleder godkender planen, som herefter uploades til uddannelseslæger.dk. Der afholdes vejledersamtale cirka hver anden måned til justering af uddannelsesplanen og godkendelse af kompetencer.

Vejledersamtalerne bliver skemalagt i arbejdsplanen. Den første samtale er programsat i introduktionsprogrammet. De følgende samtaler planlægger du selv i samarbejde med din vejleder.

Sidste fredag i måneden efter morgenkonferencen superviserer afdelingens uddannelseskonsulenter KBU-lægerne. Fokus er på rollen som ny læge og hvordan man lærer i den kliniske hverdag. Lægerne deler erfaringer og viden via fælles refleksion over en medbragt case. Formålet med supervisionen er at styrke troen på egne evner og det læringsmæssige samarbejde med egen og andre faggrupper i det tværfaglige samarbejde.

2. fredag i måneden efter morgenkonferencen.

Formålet med supervisionen er løbende og systematisk at få talt om de situationer, der er svære for læger i relation til de følelsesmæssige krav, læger møder i det daglige arbejde.

Alle uddannelseslæger får lavet 360 graders evaluering halvvejs gennem deres uddannelsesforløb. Evalueringen bruges til vurdering af kompetencer inden for samarbejde, lederskab, professionalisme og kommunikation. Du bliver evalueret af læger og sygeplejersker og laver også en selvevaluering. Du vælger selv, hvem der skal evaluere og får en mail, når det er ved at være tid til at sende evalueringsskemaerne ud.

Feedback samtale afholdes med din hovedvejleder.

APPFWU01V