Skip til primært indhold

4. semester uddannelsesmappe

Præsentation af Stråleterapien, Vejle Sygehus

Stråleterapien og Afdeling for Medicinsk Fysik gennemfører årligt 22.000 behandlinger. Vi er en afdeling i konstant vækst og udvikling. Afdelingens personale er tværfagligt præsenteret af sygeplejersker, radiografer, fysikere, teknikker, sekretærer og to rengøringsassistenter.

Onkologisk Afdeling i Vejle omfatter:

 • Patienthotellet
 • Sengeafsnittet som er normeret til 19 patienter
 • Afsnit for Åbne Indlæggelser
 • To ambulatorier
 • Klinisk Forskningsenhed
 • Afdeling for Medicinsk Fysik
 • Stråleterapien
 • Palliativt Team

Afdeling for Medicinsk Fysik og Stråleterapien har til huse nederst i A2 og A8 bygningen og favner på det tekniske område i dag, en CT scanner, en MR scanner, en dosisplan, fem acceleratorer, et overflade apparat, en scopi funktion og brachy udstyr.


Patientens gang i Stråleterapien på Vejle Sygehus

 • Henvisning fra anden afdeling
 • Visitering
 • Første samtale på konsultationsprogrammet
 • CT/MR scanning udføres. Efterfølgende indtegnes der på billeder, og der laves en dosisplan
 • Første behandling
 • Daglig behandling
 • Afsluttende samtale

Stråleterapeuten / -radiografen i den behandlende del

Stråleterapeutens / -radiografens primære arbejdsopgave er, at yde sygepleje til patienter og behandle disse ved acceleratorerne. Arbejdet består i at planlægge og udføre strålebehandlingerne. Dette sker i samarbejde med hospitalsfysikerne og radiograferne.

Ved hver enkelt accelerator arbejdes der i teams bestående af 3-4 personer. Der arbejdes ud fra
kontaktsygepleje princippet, hvor stråleterapeuten / -radiografen følger den enkelte patient gennem strålebehandlingsforløbet, så vidt det er muligt.
I afdelingen er patienten vores hædersgæst, og der er stor fokus på de korte intense møder, vi har med patienten. Dette stiller store krav til vores kommunikation.

Vores vision er, at patienterne oplever forløbet hos os som trygt og professionel. At der er sammenhæng i det vi gør, og det vi siger, og at tingene bliver koordineret således, at vi sikrer kontinuitet i patientens forløb. Den tekniske del af sygeplejen fylder meget, men vi er meget bevidste om, at der også skal være plads til de bløde værdier.

Stråleterapeuterne / -radiograferne har forskellige interne samarbejdspartnere, som de kan henvise patienten til. Her kan bl.a. nævnes læge, socialrådgiver, psykolog, præst og diætist.
De er ligeledes ansvarlige for varetagelsen af kliniske uddannelsesforløb for de uddannelsessøgende i afdelingen.

Radiografen i den planlæggende del

Radiografen er i tæt samarbejde med fysikeren, lægen og stråleterapeuten ansvarlig for planlægning og udførsel af al strålebehandling. Radiografen scanner, står for indtegningen på udvalgte patient kategorier og udarbejder dosisplaner.
Afdeling for Medicinsk Fysik har ansvar for implementering af nyt behandlingsudstyr og nye behandlings teknikker, udarbejdelse af behandlingsplaner, strålings-dosimetri, kvalitetssikring og reparation/vedligeholdelse af behandlingsudstyr.

Nøglepersoner

Afdelingssygeplejerske Rikke Østergaard
Klinisk vejleder, sygeplejerske Pernille Rokkjær
Uddannelsesansvarlig fysiker Terje Andersen
Cheffysikere Martin Berg & Bjarke Mortensen

Spørgsmål kan mailes til:
Pernille.Rokkjær@rsyd.dk

 

APPFWU01V