Skip til primært indhold

Fagfolk

Lidt om Hjerne- og Nervesygdomme - hvem er vi?

Hjerne- og Nervesygdomme på Kolding Sygehus yder observation, pleje og behandling til patienter med neurologiske sygdomme og lidelser i den akutte samt ambulante del af patientforløbet.
Hos Hjerne- og Nervesygdomme danner høj faglighed og trivsel fundamentet for høj patienttilfredshed! Vi ved at tilfredse medarbejdere spiller en afgørende faktor for kvalitet og patientsikkerhed, og således er vi som afdelingsledelse ambitiøse på afdelingens vegne.

Vi arbejder målrettet mod, at Hjerne- og Nervesygdomme skal være den bedste neurologiske afdeling på en funktionsbærende enhed, hvilket vi opnår ved:

  • Høj trivsel
  • Høj faglighed
  • Høj patienttilfredshed

Ligeledes vil vi være et eftertragtet uddannelsessted for:

  • Læger
  • Sygeplejersker
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Lægesekretærer
  • Neurofysiologiassistenter


Ambitionen indfrier vi ved altid at spejle os selv og vores handlinger op imod vores kerneværdier åbenhed, ordentlighed, respektfuldhed og nysgerrighed. Med andre ord vil vi via dialog og interesse for hinandens synspunkter og holdninger, mobilisere mod og ressourcer til at ændre det der måtte stå i vejen for at nå vores fælles mål. Det forventer vi af os selv som afdelingsledelse – og det forventer vi af alle medarbejdere.

Afdelingsledelsen

Henrik Boye Jensen

Henrik Boye Jensen

Cheflæge

Hjerne- og Nervesygdomme


7636 0321
Charlotte Troldborg

Charlotte Løvgreen Troldborg

Chefsygeplejerske

Hjerne- og Nervesygdomme


APPFWU01V