Skip til primært indhold

Vagtlag

Her kan du læse om vagtlaget i Medicinsk Afdeling, Vejle

På Medicinsk Afdeling har vi en god kultur for at hjælpe hinanden på tværs af nedenstående regelsæt – Det forventer vi at enhver læge ansat på afdelingen bidrager til.

Information om vagtlag

Forvagtslaget består primært af læger i klinisk basisuddannelse, hoveduddannelseslæger til almen medicin og klinisk onkologi samt første del af introduktionsstilling til intern medicin

Forvagten tilser patienter i skadestuen, skriver journaler, planlægger initial udredning og behandling af akutte patienter i Akut Visitations Afsnit (AVA), Hjertemedicinsk Afdeling og øvrige medicinske stamafdelinger. Foretager ligsyn.

Omfang: 9-skiftet rul. Heraf dækker Medicinsk Afdeling de 7 af rullene

Supervision: Indtil mellemvagten møder ind superviserer hhv. kardiologisk og intern medicinsk bagvagt. Det forventes at du selv er opsøgende og at alle læger i vagtholdet hjælper hinanden på tværs af funktionsopdelingerne.

Mødetid:

  • Kl. 08.00 - 17.30
  • Kl. 15.00 - 08.30

Som 11-18 vagt møder du kl. 8 om morgenen. Fra kl. 8-11 hjælper du i afdelingen hvis der er sygdom. Hvis der ikke er sygdom kan du bruge tiden til superviseret stuegang, gå med i ambulatorierne, indlæring af praktiske procedure mm.

11-18 vagten består af læger i mellem- og forvagtslaget. Primær opgave er at modtage akutte patienter og skrive journaler uden forstyrrelser på AVA, Hjertemedicinsk Afdeling og Skadestuen.

Omfang: 9 skiftet rul, heraf dækker Medicinsk Afdeling 5 rul.

Supervision: Via bagvagten. Det forventes at du selv er opsøgende og at alle læger i vagtholdet hjælper hinanden på tværs af funktionsopdelingerne

Mødetid:

  • Kl. 08.00-18.00

Mellemvagtslaget består af introduktionslæger til intern medicin, de mest erfarne hoveduddannelseslæger i almen medicin og klinisk onkologi samt læger på 1. år af hoveduddannelsesforløb til intern medicin.

Primære opgave er at modtage patienter på Hjertemedicinsk Afdeling, Hæmatologisk Afsnit, AVA samt øvrige afsnit. Hjælper desuden med gennemgang af akutte patienter og aftenstuegang.

Omfang: 9 skiftet rul, heraf dækker Medicinsk Afdeling 5

Supervision: Bagvagt

Mødetid:

  • Kl. 15.00 - 08.30

Bagvagtslaget består af de mest erfarne læger i hoveduddannelse til intern medicin samt Afdelingslæger.

Bagvagten går i dagtid stuegang på medicinske patienter på Intensiv Afdeling og tilsyn på andre afdelinger på sygehuset samt laver gennemgang af akutte patienter. I aftentid går bagvagten aftenstuegang på de intern medicinske sengeafsnit og laver gennemgang af akut indlagte patienter på AVA.

Omfang: 8 skiftet rul

Supervision: Stjernelæge og overlægevagt

Mødetid:

  • Kl. 08.00-08.00, i weekenden til 08.30.
  • Bagvagten er på 30 minutters tilkald om natten

Stjernelægen er en speciallæge.

Stjernelægen laver klinisk vurdering af akut indlagte patienter på AVA samt 4 timers planer. Tilsyn uden for huset. Ved travlhed hjælpes med journalskrivning på AVA. Hjælper bagvagten med supervision af de øvrige vagtlag samt aftenstuegang.

Til stede: Alle hverdage kl 8.00-19.00

Dækkes telefonisk 24/7, såfremt der ikke er speciallæger i vagtlaget.

 

APPFWU01V