Skip til primært indhold

Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger til ambulatorier og sengeafsnit, der hører til afdelingen Medicinske Sygdomme på Kolding Sygehus.

Kontakt til medicinske ambulatorier

Daghospital


76 36 01 89

Mere information:
Alle hverdage kl. 8.00-15.00

Vi modtager patienter til
• Injektioner, infusioner, blodtransfusion, blodtapning
• Forberedelse, assistance og observation efter undersøgelse
• Diverse undersøgelser
• Udlevering af vederlagsfri medicin i Region Syddanmark

Ambulatorium for Diabetes- og Hormonsygdomme


76 36 33 02

Mere information:
Hvis du har brug for at ændre eller aflyse din tid, kan du ringe til vores sekretær i tidsrummet kl. 08.00-15.00.
Hvis du har spørgsmål til din behandling, kan du ringe til vores sygeplejerske i tidsrummet kl. 08:00-08:30

Vi undersøger og behandler patienter med:
- diabetes inkl. graviditetsdiabetes
- knogleskørhed og kalksygdomme
- højt, lavt stofskifte og struma
- hypofyse- og binyresygdomme
- svær overvægt mhp. fedmekirurgi

Dialysen


76 36 04 00

Mere information:
Mandag til torsdag kl. 7.00-21.00
Fredag kl. 7.00-20.00
Lørdag kl. 7.00-14.00
Søndag kl. 12:00-19:00

Vi behandler patienter:
- der har behov for dialyse
- der har behov for at få anlagt en dialyseadgangsvej (av-fistel)

Diætister


76 36 28 55

Mere information:
Mandag til torsdag kl. 8.00-15.00
Fredag kl. 8.00-14.30

Vi modtager patienter
- der er henvist fra andre sygehusafdelinger eller ambulatorier
- og indlagte patienter til diætbehandling på alle afdelinger

Gigtsygdomme


76 36 33 01

Mere information:
Alle hverdage klokken 8.00-15.00

På Sygehus Lillebælt er der et ambulatorium for Gigtsygdomme både på Vejle og Kolding Sygehus. Det er de samme overlæger på begge matrikler.
Ledelsen af Gigtsygdomme er placeret på Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus

Ambulatorium for Infektionssygdomme


76 36 33 03

Mere information:
Sekretær: Mandag til fredag kl. 08.00-15.00
Sygeplejerske: Mandag til fredag kl. 08.00-09.00 og 11.30-12.30

Vi undersøger og behandler patienter for:
- infektionssygdomme
- hepatitis B og C
- tropemedicinske sygdomme
- immundefekt
- orm og parasitter
- stiklæsioner
- MRSA

Knogleskørhed


76 36 24 91

Mere information:
Alle hverdage kl. 8.00-15.00
Tirsdag kl. 8.00-18.00

Vi modtager patienter til scanning med:
- risiko for at have udviklet knogleskørhed
- knogleskørhed til kontrol af behandlingen

Lungesygdomme, Kolding Sygehus er flyttet midlertidigt til Vejle Sygehus indtil 1. september 2024.

I denne periode bedes du henvende dig til Lungeklinikken, Vejle Sygehus på tlf. 7940 6351.

Mave Tarmsygdomme


76 36 33 05

Mere information:
Alle hverdage: kl. 8.00-15.00

På Sygehus Lillebælt er der et ambulatorium for Mave-Tarmsygdomme på både på Vejle og Kolding Sygehus. Det er de samme overlæger, der er på begge matrikler.
Ledelsen af Mave-Tarmsygdomme er placeret på Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus.
Ambulatorium for Nyresygdomme


76 36 04 50

Mere information:
Sekretær: Mandag til fredag kl. 08.00-15.00
Sygeplejerske: Mandag til fredag 08.30-12.00

Vi undersøger og behandler patienter:
- med nyresvigt
- med hypertension, som er betinget af nyresygdom
- som er nyretransplanterede

Ambulatorium for Ældresygdomme


76 36 33 10

Mere information:
Sekretæren træffes alle hverdage kl. 8.00-15.00
Hvis du har spørgsmål til undersøgelse eller behandling, kan du ringe til vores sygeplejerske
kl. 08:00-08:40 på 76 36 27 09.

Vi undersøger og behandler patienter med:
- faldproblematik
- kognitivt svigt
- overmedicinering (polyfarmaci)
- funktionstab
- behov for opfølgning efter indlæggelse på vores ældremedicinske sengeafsnit

Demensklinikken i Fredericia


76 36 33 10

Mere information:
Alle hverdage kl. 8.00-15.00
Telefon sygeplejerske kl. 8.00-8.40: 76 36 27 09

Demensklinikken Lillebælt i Fredericia er en del af Ældresygdomme, Kolding.

Vi udreder og behandler demens i samarbejde med gerontopsykiatriske læger, sygeplejersker og neuropsykologer.
Udredningen består af minimum 3 konsultationer:
- Undersøgelse og test
- Diagnosesamtale
- Afsluttende kontrol efter 3-4 måneder
- Evt. en afsluttende telefonkonsultation

I forbindelse med udredningen foretager vi:
- lumbalpunktur, demenstest, depressionstest, EKG, blodprøvetagning, smertebehandling

Kontakt til de medicinske sengeafsnit

Medicinske Senge A


76 36 21 21

Mere information:
Besøgstid
Der er fri besøgstid, hvis din pårørende ligger på enestue.
Har du en pårørende indlagt på en flersengsstue, henstiller vi til, at der er ro mellem kl. 12.00-14.00

Medicinske Senge B


76 36 21 07

Medicinske Senge C


76 36 21 06

Kontakt til afdelingsledelsen

Cheflæge Anne Friesgaard Christensen

Anne Friesgaard Christensen

Cheflæge

Medicinske Sygdomme, Kolding


Sikker post, Medicinske Sygdomme, Kolding
Portræt af chefsygeplejerske Linda Thisgaard

Linda Thisgaard

Chefsygeplejerske

Medicinske Sygdomme, Kolding


Sikker post, Medicinske sygdomme, Kolding
APPFWU02V