Skip til primært indhold

Har du brug for vejledning?

Sygehus Lillebælts medarbejdere er altid klar til at hjælpe med at forstå information, som bliver sendt til dig, eller som du får mundtligt, når du er på sygehuset.

Har du brug for vejledning om ventetider, sygehusvalg, ret til gratis transport eller andet, kan du kontakte Region Syddanmarks patientvejledere på Patientkontoret.

Patientvejlederen

Patientvejlederne på Patientkontoret kan vejlede dig om dine rettigheder og muligheder i sundhedsvæsenet. Patientkontoret kan også vejlede og yde bistand i sundhedsfaglige klager, serviceklager og anmeldelse af behandlingsskader til Patienterstatningen.

Læs mere om Region Syddanmarks patientvejledere.

Kontakt

Den Regionale Visitation

Den Regionale Visitation kan måske hjælpe, hvis du ønsker at få en tidligere tid til undersøgelse eller behandling, end den, som det lokale sygehus kan tilbyde dig. Det er den regionale visitation, der træffer afgørelser i sager, hvor patienter ønsker at udnytte det såkaldt udvidede frie sygehusvalg, dvs. behandling på privathospital på regionens regning.

Læs mere om Den Regionale Visitation på Region Syddanmarks hjemmeside.

Kontakt

Den Regionale Visitation


76 63 14 75
APPFWU01V