Skip til primært indhold

Forsker

Her finder du information om vores forskningsområder og forskere.

Forskning er et højt prioriteret område på Sygehus Lillebælt, og forskningen har til formål at videreudvikle og forbedre behandlingen og plejen af patienterne med respekt for den enkelte patients værdier og livssituation. På Sygehus Lillebælt kalder vi det 'forskning for og med patienterne'.

Sygehus Lillebælts forskning fokuserer på de hyppigste sygdomme og har dermed betydning for store patientgrupper. Vi inddrager patienter og pårørende i udformningen og prioriteringen af forskningsområder gennem Sygehus Lillebælts Forskningsråd. Der er fokus på hurtig implementering af forskningsresultater med henblik på at kunne tilbyde vores patienter den bedste behandling - og forskningen kan vedrøre alle dele af et patientforløb, f.eks. behandling, diagnostik, pleje, terapi, organisering mv.

Du kan læse mere om vores konkrete mål med forskningen i Sygehus Lillebælts Forskningsstrategi 2016-2020 (ny er på vej og forventes offentliggjort i slutningen af 2021) og Region Syddanmarks politik for sundhedsforskning. Begge strategier kan rekvireres ved henvendelse til specialkonsulent Bettina Mølri Knudsen.

Forskningen på Sygehus Lillebælt er organiseret under IRS Sygehus Lillebælt og forankret på Syddansk Universitet via Institut for Regional Sundhedsforskning (forkortet IRS). Langt de fleste af vores forskere er derfor tilknyttet IRS og har forskellige kompetencer inden for deres felt. 

Du finder et opdateret overblik over sygehusets forskere på SDUs forskerportal...

Syddansk Colorectal Cancer Center fik i 2016 tildelt prædikatet Klinisk Excellencecenter med støtte fra Region Syddanmark på basis af international vurdering.

Centerets primære opgave er at sikre behandling af patienter med tarmkræft på højeste international niveau. En bred multidisciplinær tilgang, klinisk og translationel forskning, patientinvolvering, fælles beslutningstagen og uddannelse er med til at løfte denne opgave. En tilføjelse til forskningsstrategien for 2020-2025 er "Undgå overbehandling".

Centeret har en stor videnskabelig produktion med ca. 20 publikationer årligt i internationale, peer reviewed tidsskrifter. Ligeledes er centeret hvert år repræsenteret på de store cancerkongresser og har fast 5-7 PhD-studerende tilknyttet.

Formand Torben Frøstrup Hansen, overlæge, klinisk lektor, PhD


Onkologisk Afdeling
Vejle Sygehus
Tlf.: 79 40 67 04
Email: torben.hansen@syd.dk

Danish Colorectal Cancer Center South

Danish Colorectal Cancer Center South was designated Center of Clinical Excellence in 2016. The Region of Southern Denmark granted the award based on international assessment.

The primary task of the center is to ensure treatment of colorectal cancer patients at the highest international level. The basis is a multidisciplinary approach, clinical and translational research, patient involvement, shared decision making, and education. The topic "Avoid overtreatment" has been added to the research strategy for 2020-2025.

The center's scientific production is high with approximately 20 peer reviewed publications per year and representation at national and international cancer congresses. On a continuous basis, 5-7 PhD students are attached to the center.

Chairman Torben Frøstrup Hansen, Consultant Oncologist, Associate Prof., PhD

Department of Oncology
Vejle Hospital
Tel.: +45 79 40 67 04
Email: torben.hansen@syd.dk

List of Publications

Har du lyst til at forske hos os?

Hvis du har lyst til at forske eller i øvrigt har spørgsmål om forskningsprojekter, som du ikke kan finde svar på her på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os.

Bettina Mølri Knudsen

Specialkonsulent

Økonomi- og Planlægningsafdelingen


24 99 45 49

Jonna Skov Madsen

Koordinerende forskningsleder og professor

Biokemi & Immunologi


Kim Houlind

Koordinerende forskningsleder og professor

Karkirurgi


APPFWU01V