Skip til primært indhold

Forsker

Her finder du information om vores forskningsområder og forskere.

Forskning er et højt prioriteret område på Sygehus Lillebælt, og forskningen har til formål at videreudvikle og forbedre behandlingen og plejen af patienterne med respekt for den enkelte patients værdier og livssituation. På Sygehus Lillebælt kalder vi det 'forskning for og med patienterne'.

Sygehus Lillebælts forskning fokuserer på de hyppigste sygdomme og har dermed betydning for store patientgrupper. Vi inddrager patienter og pårørende i udformningen og prioriteringen af forskningsområder gennem Sygehus Lillebælts Forskningsråd. Der er fokus på hurtig implementering af forskningsresultater med henblik på at kunne tilbyde vores patienter den bedste behandling - og forskningen kan vedrøre alle dele af et patientforløb, f.eks. behandling, diagnostik, pleje, terapi, organisering mv.

Du kan læse mere om vores konkrete mål med forskningen i Sygehus Lillebælts Forskningsstrategi 2021-2026 og Region Syddanmarks politik for sundhedsforskning. Begge strategier kan rekvireres ved henvendelse til forskerstøtte SLB-forskning@rsyd.dk.

Forskningen på Sygehus Lillebælt er organiseret under IRS Sygehus Lillebælt og forankret på Syddansk Universitet via Institut for Regional Sundhedsforskning (forkortet IRS). Langt de fleste af vores forskere er derfor tilknyttet IRS og har forskellige kompetencer inden for deres felt. 

Du finder et opdateret overblik over sygehusets forskere på SDUs forskerportal...

Excellent diagnostik, behandling og pleje bygger på et fundament af evidens skabt gennem forskning.

På Sygehus Lillebælt er vores mål derfor at inddrage forskning af høj kvalitet i alle aspekter af vores kliniske arbejde. Derigennem skaber vi gode patientforløb og opretholder mulighederne for rekruttering og udvikling af dygtige medarbejdere. Forskningsstrategien for 2021-2026 skal hjælpe os med at sætte retningen.

Strategien bygger Sygehus Lillebælts overordnede værdier og er resultatet af en proces med inddragelse af patienter, forskere, samarbejdspartnere og ledelsen.

Forskningsstrategien skal ses som et pejlemærke for vores forskere og for afdelingsledelserne i målet om at støtte forskningen i egen afdeling eller inden for eget speciale. Forskningsstrategien skal klæde ledere og forskere på til at sætte barren det rette sted og til at vejlede dem, der ønsker at forske.

Forskningsstrategi for Sygehus Lillebælt

Har du lyst til at forske hos os?

Hvis du har lyst til at forske eller i øvrigt har spørgsmål om forskningsprojekter, som du ikke kan finde svar på her på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os.

Randi Marie Bilberg

Specialkonsulent, Phd


30319351

Jonna Skov Madsen

Koordinerende forskningsleder og professor

Biokemi & Immunologi


APPFWU02V