Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Medicinske Sygdomme på Kolding Sygehus.

Medicinsk afdeling modtager medicinske patienter over 18 år til vurdering/behandling.

Akut medicinsk indlæggelse

Akut medicinsk indlæggelse foregår via Akutafdelingen og meldes på 76 36 33 33.

Subakut vurdering 

Ved henvisning til subakut vurdering for patienter, som ikke har relation til et særligt speciale, bedes du kontakte flowmaster i Akutafdelingen på telefon 76 36 33 33. Patienten vil derefter få tid i vores Fasttrack Klinik i Akutafdelingen. Herefter sendes henvisning til "SLB Akutafdelingen, Kolding". Henvisninger til det gamle daghospital er ikke længere muligt.

Ved henvisning til subakut vurdering for patienter med specifikt speciale, bedes du kontakte speciallægetelefonen i det pågældende speciale (se telefonnumrene på Sundhed.dk under specialistrådgivning til Almen praksis eller under Telefonnumre på denne side), hvor du også kan få rådgivning i forhold til kvalificering af henvisning til ambulant vurdering.

Telefonnumre til Specialistrådgivning

76 36 21 45 (kl 8.00-15)  Diabetes og Endokrinologi, "Endotelefonen"
79 40 56 66 (kl 8.30-15)  Gastroenterologi, "Gastrofonen"
79 40 99 45 (kl 8.00-15)  Gigtsygdomme, "Reumarøret"
79 40 69 17 (kl 8:00-15)  Hjertesygdomme, "Kardiofonen"
79 40 69 03 (kl 8:00-15)  Hæmatologi, "Hæmafonen"
76 36 21 29 (kl 8.00-15)  Infektionsmedicin
79 40 63 17 (kl 8.00-15)  Lungemedicin, "Pneumofonen"
79 40 90 34 (kl. 8:00-15) Lungepakkevisitator
76 36 04 64 (kl 8.00-15)  Nyremedicin, "Nefronen"
76 36 21 31 (kl 8.00-15)  Ældresygdomme

76 36 33 33 (kl 00-24)     Flowmaster akut
76 40 64 38 (kl 00-24)     Hjertesygdomme, kard. bagvagt
76 36 25 55 (kl 00-24)     Medicinsk bagvagt

På Sundhed.dk under Specialistrådgivning til Almen praksis finder du øvrige telefonnumre til sygehusets specialistrådgivning.

Telefonnumre til de Medicinske ambulatorier, Kolding Sygehus

7636 3302  Diabetes og Hormonsygdomme
7636 0400  Dialysen
7636 3301  Gigtsygdomme
7636 3303  Infektionssygdomme
7636 3321  Lungesygdomme
7636 3305  Mave Tarmsygdomme
7636 2491  Knogleskørhed (Dexa scanning)
7636 0450  Nyresygdomme
7636 3310  Ældresygdomme og Demensklinik Lillebælt

Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehus varetager diagnostik, behandling og pleje af en lang række medicinske sygdomme.

Diabetes og Hormonsygdomme modtager henvisninger for følgende:

 • Alle typer af Diabetes til udredning og behandling samt ambulant opfølgning, herunder type 1 diabetes behandling på højt teknologisk niveau
 • Sygehus Lillebælt er STENO Diabetes Partner
 • Graviditetsdiabetes. Disse patienter følges i et tæt samarbejde med Kvindesygdomme og Fødsler
 • Knogleskørhed og kalk-sygdomme. Der foretages knoglescanning i afdelingen
 • Stofskiftesygdomme, herunder både højt og lavt stofskifte samt struma
 • Hypofyse og binyresygdomme
 • Svær overvægt med henblik på fedmekirurgi
 • Udredning for sekundær hypertension
 • Knoglescanning (DEXA)

Gigtsygdomme modtager primært henvisninger for følgende:

 • Patienter mistænkt for inflammatorisk reumatologisk lidelse

Infektionssygdomme modtager henvisninger for følgende:

 • Behov for udredning og opfølgning af infektionssygdomme, herunder uforklarede febrile tilstande
 • Akut og kronisk viral hepatitis
 • Tropemedicinske og parasitære sygdomme
 • Immundefekt og mistanke herom
 • Senfølgeklinikken i infektionsmedicinsk regi, Kolding Sygehus overgår til Infektionsmedicinsk Afdeling Q, OUH, og centraliseres dermed for patienter med uventede eller komplekse og langvarige senfølger efter COVID-19 med betydende funktionsnedsættelse. Infektionsmedicinsk Ambulatorium, Kolding, modtager således ikke henvisninger for senfølger efter COVID-19 efter 1/5 2022.
  Monosymptomatiske patienter med dyspnø, hovedpine, brystsmerter henvises direkte til de lokale enheder, fx Lungemedicinsk Ambulatorium, Hjerne-og Nerve Sygdomme eller til kardiologisk regi afhængig af symptomatologi.
  Læs mere på Sundhed.dk under Følger efter COVID-19.

Lungesygdomme, Kolding modtager ikke henvisninger:

 • Henvisninger sendes til SLB Lunge amb (Vejle)
 • Kræftpakkepatienter henvises til SLB Lungepakken (Vejle)

Mavetarmsygdomme modtager henvisninger for følgende:

 • Medicinske mave-tarmsygdomme, herunder mb. Crohn, colitis ulcerosa, mikroskopisk colitis, cøliaki
 • Jernmangel og jernophobning (hæmotomakrose)
 • Ophobning af væske i bughulen (ascites)
 • Akutte og kroniske leversygdomme og pancreassygdomme

Nyresygdomme modtager henvisninger for følgende:

 • Udredning og kontrol af nyresvigt
 • Udredning og kontrol  proteinuri og hæmaturi
 • Udredning og kontrol af hypertension
 • Udredning og kontrol af elektrolytforskydninger
 • Udredning og kontrol af arvelige nyresygdomme

Ældresygdomme  modtager henvisninger for følgende:

 • Faldproblematik, ustabilitet og svimmelhed
 • Kognitive problemer (demens, depression)
 • Polyfarmaci (overmedicinering)
 • Funktionstab og vægttab

Specialeansvarlige overlæger finder du på vores side om kontaktoplysninger.

Adresse til afdelingsledelse i Medicinske Sygdomme: Sygehusvej 24, 6000 Kolding. Afdelingsledelsen har kontor på plan 3, bogstav S.

Cheflæge Anne Friesgaard Christensen

Anne Friesgaard Christensen

Cheflæge

Medicinske Sygdomme, Kolding


76 36 21 62 Sikker e-mail, Medicinske sygdomme, Kolding
Portræt af chefsygeplejerske Jannie Falk Bjerregaard

Jannie Falk Bjerregaard

Chefsygeplejerske

Medicinske Sygdomme, Kolding


76 36 09 59 Sikker e-mail, Medicinske sygdomme, Kolding

Claus Noringriis

Praksiskonsulent


5053 0123

Kontaktoplysninger til ambulatorier (SKS-kode og lokationsnummer)

SLB Akutafdelingen, Kolding

SKS-kode: 6007210

Lokationsnummer: 5790002010637

SLB Dialysen, Kolding

SKS-kode: 600705H

Lokationsnummer: 5790002021060

SLB Diabetes- og Hormonsygdomme, Medicinsk amb, Kolding

SKS-kode: 600705E

Lokationsnummer: 5790002021022

Modtager henvisninger til Knogleskanning (DEXA)

SLB Gigtsygdomme, Medicinsk amb, Kolding

SKS-kode: 6007057

Lokationsnummer: 5790002021039

SLB Ældresygdomme, Medicinsk amb, Kolding

SKS-kode: 600705G

Lokationsnummer: 5790002021015

SLB Infektionssygdomme, Medicinsk amb, Kolding

SKS-kode: 600705I

Lokationsnummer: 5790002021053

Her modtages henvisninger til COVID-19 Senfølgeklinikken

SLB Lungesygdomme, Medicinsk amb, Kolding

SKS-kode: 607054

Modtager IKKE henvisning. Henvisninger modtages på SLB Lunge amb (Vejle). Kræftpakkepatienter henvises til SLB Lungepakken (Vejle)

SLB Mave-Tarmsygdomme, Medicinsk amb, Kolding

SKS-kode: 6007055

Lokationsnummer: 5790002021046

SLB Nyresygdomme, Medicinsk amb, Kolding

SKS-kode: 600705N

Lokationsnummer: 5790002021077

SLB Medicinske Sygdomme, Kolding

SKS-kode: 6007058

Lokationsnummer: 5790002021084

Her modtages henvisninger på terminal patient

SLB Medicinske Senge, Kolding

SKS-kode: 6007050

Lokationsnummer: 5790000182169

Modtager IKKE henvisninger

Mobile og upåvirkede patienter med begrundet mistanke om DVT henvises direkte til åbent røntgenambulatorium.

Egen læge gør følgende mandag-fredag kl. 8-14:

 • Sender henvisning til åbent røntgenambulatorium, informerer patienten om at tage direkte fra praksis til Røntgenafdelingen, Kolding, forbereder patienten på ventetid.
 • Hvis DVT afkræftes, afsluttes patienten til egen læge til evt. videre opfølgning.
 • Hvis DVT bekræftes, behandles patienten i Akutafdelingen.

Efter kl. 14 mandag-fredag samt weekend

 • Patienten meldes til Flowmaster, Fælles Medicinsk Visitation: 76 36 33 33
 • Patienten bliver udredt i Akutafdelingen.

Hvis det vurderes, at patienten kan vente til næste dag:

Gør som ovenfor (dagtid) og informér patienten om at møde næste dag i Røntgen afdelingen kl. 11

APPFWU01V