Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Medicinske Sygdomme på Kolding Sygehus.

Medicinsk afdeling modtager medicinske patienter over 18 år til vurdering/behandling.

Akut medicinsk indlæggelse

Akut medicinsk indlæggelse foregår via Akutafdelingen og meldes på 76 36 33 33.

Subakut vurdering 

Ved henvisning til subakut vurdering for patienter, som ikke har relation til et særligt speciale, bedes du kontakte flowmaster i Akutafdelingen på telefon 76 36 33 33. Patienten vil derefter få tid i vores Fasttrack Klinik i Akutafdelingen. Herefter sendes henvisning til "SLB Akutafdelingen, Kolding". Henvisninger til det gamle daghospital er ikke længere muligt.

Ved henvisning til subakut vurdering for patienter med specifikt speciale, bedes du kontakte speciallægetelefonen i det pågældende speciale (se telefonnumrene på Sundhed.dk under specialistrådgivning til Almen praksis eller under Telefonnumre på denne side), hvor du også kan få rådgivning i forhold til kvalificering af henvisning til ambulant vurdering.

Telefonnumre til Specialistrådgivning

76 36 21 45 (kl. 8.00-15)  Diabetes og Endokrinologi, "Endotelefonen"

79 40 56 66 (kl. 8.30-15)  Gastroenterologi, "Gastrofonen"

76 36 21 55 (kl. 8.00-15)  Gigtsygdomme, "Reumarøret Kolding"

79 40 69 17 (kl. 8:00-15)  Hjertesygdomme, "Kardiofonen"

79 40 69 03 (kl. 8:00-15)  Hæmatologi, "Hæmafonen"

76 36 21 29 (kl. 8.00-15)  Infektionsmedicin

79 40 63 17 (kl. 8.00-15)  Lungemedicin, "Pneumofonen"

79 40 90 34 (kl. 8:00-15) Lungepakkevisitator

76 36 04 64 (kl. 8.00-15)  Nyremedicin, "Nefronen"

76 36 21 31 (kl. 8.00-15)  Ældresygdomme

76 36 33 33 (kl. 00-24)     Flowmaster akut

76 40 64 38 (kl 00-24)     Hjertesygdomme, kard. bagvagt

76 36 25 55 (kl 00-24)     Medicinsk bagvagt

På Sundhed.dk under Specialistrådgivning til Almen praksis finder du øvrige telefonnumre til sygehusets specialistrådgivning.

Telefonnumre til de Medicinske ambulatorier, Kolding Sygehus

76 36 33 02  Diabetes og Hormonsygdomme

76 36 04 00  Dialysen

76 36 33 01  Gigtsygdomme

76 36 33 03  Infektionssygdomme

76 36 33 21  Lungesygdomme

76 36 33 05  Mave Tarmsygdomme

76 36 24 91  Knogleskørhed (Dexa scanning)

76 36 04 50  Nyresygdomme

76 36 33 10  Ældresygdomme og Demensklinik Lillebælt

Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehus varetager diagnostik, behandling og pleje af en lang række medicinske sygdomme.

Daghospital modtager patienter til:

 • Injektioner, infusioner, blodtransfusion, blodtapning
 • Forberedelse, assistance og observation efter undersøgelse
 • Diverse undersøgelser
 • Udlevering af vederlagsfri medicin i Region Syddanmark

Diabetes og Hormonsygdomme modtager henvisninger for følgende:

 • Alle typer af Diabetes til udredning og behandling samt ambulant opfølgning, herunder type 1 diabetes behandling på højt teknologisk niveau
 • Sygehus Lillebælt er STENO Diabetes Partner
 • Graviditetsdiabetes. Disse patienter følges i et tæt samarbejde med Kvindesygdomme og Fødsler
 • Knogleskørhed og kalk-sygdomme. Der foretages knoglescanning i afdelingen
 • Stofskiftesygdomme, herunder både højt og lavt stofskifte samt struma
 • Hypofyse og binyresygdomme
 • Svær overvægt med henblik på fedmekirurgi
 • Udredning for sekundær hypertension
 • Knoglescanning (DEXA)
 • Syddansk Overvægtsinitiativ

Gigtsygdomme modtager primært henvisninger for følgende:

 • Patienter mistænkt for inflammatorisk reumatologisk lidelse

Infektionssygdomme modtager henvisninger for følgende:

 • Behov for udredning og opfølgning af infektionssygdomme, herunder uforklarede febrile tilstande
 • Akut og kronisk viral hepatitis
 • Tropemedicinske og parasitære sygdomme
 • Immundefekt og mistanke herom
 • Senfølgeklinikken i infektionsmedicinsk regi, Kolding Sygehus overgår til Infektionsmedicinsk Afdeling Q, OUH, og centraliseres dermed for patienter med uventede eller komplekse og langvarige senfølger efter COVID-19 med betydende funktionsnedsættelse. Infektionsmedicinsk Ambulatorium, Kolding, modtager således ikke henvisninger for senfølger efter COVID-19 efter 1/5 2022.
  Monosymptomatiske patienter med dyspnø, hovedpine, brystsmerter henvises direkte til de lokale enheder, fx Lungemedicinsk Ambulatorium, Hjerne-og Nerve Sygdomme eller til kardiologisk regi afhængig af symptomatologi.
  Læs mere på Sundhed.dk under "Senfølger efter COVID kan være".

Lungesygdomme, Kolding modtager ikke henvisninger:

 • Henvisninger sendes til SLB Lunge amb (Vejle)
 • Kræftpakkepatienter henvises til SLB Lungepakken (Vejle)

Mavetarmsygdomme modtager henvisninger for følgende:

 • Medicinske mave-tarmsygdomme, herunder mb. Crohn, colitis ulcerosa, mikroskopisk colitis, cøliaki
 • Jernmangel og jernophobning (hæmotomakrose)
 • Ophobning af væske i bughulen (ascites)
 • Akutte og kroniske leversygdomme og pancreassygdomme

Ældresygdomme  modtager henvisninger for følgende:

 • Faldproblematik, ustabilitet og svimmelhed
 • Kognitive problemer (demens, depression)
 • Polyfarmaci (overmedicinering)
 • Funktionstab og vægttab

Nyresygdomme modtager patienter med kronisk nyresygdom og/eller hypertension:

Alle henvisninger visiteres løbende. Alle patienter indkaldes inden for 4-5 uger. Ved behov for akut/subakut vurdering eller råd kan nyremedicinsk speciallægevagt kontaktes på telefon 76 36 04 64 (hverdage i tidsrummet kl. 08:00-15:00).

Ved patienter, hvor der kan være mistanke om akut nyresvigt eller akut nefrotisk syndrom, bør der konfereres med nyremedicinsk speciallægevagt på ovenstående telefonnummer.

Patienter med kronisk nyresygdom anbefales henvist ved følgende tilstande:

 1. Vedvarende eGFR <30 ml/min/1,73 m2 i mere end 3 mdr. Afløbshindring skal dog udelukkes inden ved UL af urinvejene. Endvidere skal andre årsager afklares inden fx prærenal årsag, medikamentel betinget forværring af nyrefunktionen (ACEi, AT2-antagonist, spironolakton, NSAID mv.). Kreatinin/eGFR måles hver 4. uge over en 3 måneders periode OG ovennævnte tiltag udføres, ved vedvarende eGFR < 30 ml/min/1,73m2 efter 3 mdr. kan patienten henvises.
  Klik her for link til Dansk Nefrologisk Selskabs hjemmeside, hvor det er muligt at tilgå web-applikationen ”Vejledning i forbindelse med udredning, henvisning og kontrol af CKD”. Her kan man indtaste eGFR og U-albumin/kreatinin ratio for at se forslag/anbefalinger til udredning, behandling, kontrol og evt. henvisning vedrørende kronisk nyresygdom. I den nederste del er der mulighed for at læse mere generelt om vurderingen af kronisk nyresygdom.
 2. Arvelig disposition for svær nyresygdom.
 3. Hastigt progredierende eGFR-fald (> 5 ml/min/1,73 m2 pr. år). Før der henvises skal prærenal, postrenal eller medikamentel årsag være afkræftet jf. pkt. 1.
 4. Betydelig albuminuri (U-Albumin/Kreatinin ratio > 700 mg/g). Min. 2 målinger, hvor bakteriuri afkræftes. Obs at kvinder foretager urinprøven i god afstand af menstruationen. Patienter med diabetes mellitus og proteinuri, uden nyrefunktionspåvirkning eller sekundær ekstrarenale manifestationer, henvises i stedet til endokrinologisk ambulatorium.
 5. Persisterende hæmaturi og proteinuri, hvor årsagen ikke er identificeret eller optimalt behandlet.
 6. Kronisk nyresygdom og ikke-kontrolleret, svær hypertension.

For mere information, se kapitel 19 via dette link om Kliniske vejledninger vedr. tolkning, udredning, henvisning, behandling og opfølgning af kronisk nyresygdom.

Visitationsretningslinjer – Hypertension

Patienter modtages til ambulant udredning/behandling, hvor der mistænkes sekundær hypertension eller behandlingsresistent hypertension, ved sidstnævnte skal patienten være i behandling med ACEi/AT2-antagonist, calcium-antagonist OG thiazid i maksimal dosering. Endvidere skal årsager til behandlingsresistent hypertension jf. DAHS vejledning (følg link), være gennemgået.

Cheflæge Anne Friesgaard Christensen

Anne Friesgaard Christensen

Cheflæge

Medicinske Sygdomme, Kolding


Sikker post, Medicinske Sygdomme, Kolding
Portræt af chefsygeplejerske Linda Thisgaard

Linda Thisgaard

Chefsygeplejerske

Medicinske Sygdomme, Kolding


Sikker post, Medicinske sygdomme, Kolding

Jonas Strunge

Praksiskonsulent


28 91 69 99

Kontaktoplysninger til ambulatorier

SLB Akutafdelingen, Kolding

Lokationsnummer: 5790002010637

SLB Dialysen, Kolding

Lokationsnummer: 5790002021060

SLB Diabetes- og Hormonsygdomme, Medicinsk amb, Kolding

Lokationsnummer: 5790002021022

Modtager henvisninger til Knogleskanning (DEXA)

SLB Gigtsygdomme, Medicinsk amb, Kolding

Lokationsnummer: 5790002021039

SLB Ældresygdomme, Medicinsk amb, Kolding

Lokationsnummer: 5790002021015

SLB Infektionssygdomme, Medicinsk amb, Kolding

Lokationsnummer: 5790002021053

SLB Lungesygdomme, Medicinsk amb, Kolding

Modtager IKKE henvisninger.
Henvisninger modtages på SLB Lunge amb (Vejle).
Kræftpakkepatienter henvises til SLB Lungepakken (Vejle)

SLB Mave-Tarmsygdomme, Medicinsk amb, Kolding

Modtager IKKE henvisninger.
Henvisninger modtages på SLB Gastroenterologisk amb. (Vejle)

SLB Nyresygdomme, Medicinsk amb, Kolding

Lokationsnummer: 5790002021077

SLB Medicinske Sygdomme, Kolding

Lokationsnummer: 5790002021084

Her modtages henvisninger på terminal patient

SLB Medicinske Senge, Kolding

Lokationsnummer: 5790000182169

Modtager IKKE henvisninger

Mobile og upåvirkede patienter med begrundet mistanke om DVT henvises direkte til åbent røntgenambulatorium.

Egen læge gør følgende mandag-fredag kl. 8-14:

 • Sender henvisning til åbent røntgenambulatorium, informerer patienten om at tage direkte fra praksis til Røntgenafdelingen, Kolding, forbereder patienten på ventetid.
 • Hvis DVT afkræftes, afsluttes patienten til egen læge til evt. videre opfølgning.
 • Hvis DVT bekræftes, behandles patienten i Akutafdelingen.

Efter kl. 14 mandag-fredag samt weekend

 • Patienten meldes til Flowmaster, Fælles Medicinsk Visitation: 76 36 33 33
 • Patienten bliver udredt i Akutafdelingen.

Hvis det vurderes, at patienten kan vente til næste dag:

Gør som ovenfor (dagtid) og informér patienten om at møde næste dag i Røntgen afdelingen kl. 11

APPFWU01V