Skip til primært indhold

Kompetenceudvikling

- til gavn for patienter og pårørende

For nyansatte

Alle nyansatte sygeplejersker på Onkologisk Afdeling får tildelt en mentor. Her vil fælles dialog støtte den nyansatte i dennes faglige og personlig udvikling. Mentorordningen er et struktureret forløb, hvor den nyansatte får faglig sparring fra en erfaren kollega med henblik på at understøtte den nyansattes udvikling af kompetencer samt integration på arbejdspladsen.

De første seks måneder af ansættelsen, vil nyansatte på Onkologisk Afdeling samles til refleksion én time hver anden uge. Formålet med refleksion er, at blive klogere på egen praksis og at kvalificere sine handlinger. Med andre ord at udvikle sine kompetencer.

Alle nyansatte sygeplejersker deltager i introduktionsdag til sygeplejen på Onkologisk Afdeling. Denne dag indeholder introduktion til Excellent Sygepleje som Tænkehorisont. En kort indføring i Excellent Sygeplejes baggrund, opståen og indhold.
I de første seks måneder af ansættelsen vil nyansatte sygeplejersker få undervisning i Excellent Sygepleje som Tænkehorisont. Der bliver undervist enkeltvis i de syv kernebegreber med tilhørende refleksion over begreberne.

For erfarne

Når vi arbejder med mennesker, så bruger vi i høj grad os selv i arbejdet. Vi indgår til stadighed i relationer, som påvirker os.

Supervision kan bidrage til øget refleksion i forhold til egen praksis og følelsesmæssige reaktioner på det at arbejde med mennesker.

Supervision kan sætte opgaverne, kontakten og egne reaktioner i et nyt perspektiv – og dermed give nye handlemuligheder.

Overordnet set, er supervisionen vigtigt, i forhold til at forebygge mental slagside.

I supervisionen kan der blandt andet arbejdes med faglige udfordringer og dilemmaer, håndtering af etiske dilemmaer, håndtering af følelsesmæssige krav, kontakten med patienter og pårørende, samarbejde og kommunikation og trivsel.

I Onkologisk Afdeling tilbyder vi kollegial feedback til vores sygeplejersker. Kollegial feedback er et værktøj til at give og modtage feedback på ens arbejde, samarbejde og performance. Igennem dialog med feedback giveren reflekterer medarbejderen over egen praksis og modtager feedback på selvvalgte fokusområder.

Sygeplejersker i Onkologisk Afdeling modtager kontinuerligt undervisning i Excellent Sygepleje og andre relevante emner for deres praksis. Undervisningen foretages hovedsageligt af sygeplejerskerne selv, hvilket det forventes at alle bidrager til.

APPFWU02V