Skip til primært indhold

Velvære

Kernebegrebet velvære beskrives i forhold til at udføre excellent sygepleje

Velvære er mere end fravær af sygdom og lidelse. Velvære er en ubevidst kropslig, emotionel og eksistentiel fornemmelse, som patienten først bliver opmærksom på, når den ikke er tilstede. Velvære er kendetegnet ved, at patienten oplever vitalitet og livsmod og er i stand til at håndtere hverdagslivet med sygdom, lidelse og behandling. Velvære er en tilstand, hvor patienten er til stede i nuet og i stand til at give slip på det, der er uden for vedkommendes magt.

APPFWU01V