Skip til primært indhold

Sygehusprofiler

Sygehus Lillebælt er 3 sygehuse med hver sin profil.

Sygehus Lillebælt - Ét sygehus på tre matrikler

Sygehus Lillebælt består af Patienternes Akutsygehus i Kolding, Patienternes Rygsygehus i Middelfart og Patienternes Kræftsygehus i Vejle. Kræftsygehuset i Vejle er også specialsygehus for de store folkesygdomme som for eksempel hjertekar-lidelser.

Sygehus Lillebælts 5.000 medarbejdere varetager mere end 90 procent af befolkningens sygehusbehov med de behandlinger, vi tilbyder. Vi spænder fra akutfunktion over behandling af de store folkesygdomme til specialistfunktion bl.a. inden for kræftområdet.

Én sammenhængende afdeling

På Sygehus Lillebælt går flere afdelinger på tværs af matrikler og fungerer altså som én sammenhængende afdeling i flere ”huse”. Det betyder, at vi sender patienter og medarbejdere mellem sygehusene, som arbejder tæt sammen. Vi er grundlæggende ét stort sygehus.

Patienternes sygehus

Sygehus Lillebælts tre sygehuse hedder alle Patienternes sygehus, fordi hovedfokus for Sygehus Lillebælts medarbejdere er ”Patienten Først”. Det betyder helt konkret, at vi har fokus på, hvad der er vigtigt for, at vores patienter føler sig set, hørt og godt behandlet.

Hvis en ændring af arbejdsgange, en ny kommunikationsform eller en omorganisering af arbejdsopgaver kan gavne patienterne, så gør vi det. Kan et forskningsprojekt potentielt gavne patienterne, så finder vi midlerne og går i gang med forskningen.

På Sygehus Lillebælt er forskningen meget tydeligt flettet sammen med behandlingen og plejen af patienterne. Der er hele tiden projekter i gang, som både medarbejderne på afdelingerne og forskere er involveret i, og rigtig mange patienter deltager i projekter.

Patient- og Pårørenderåd

For yderligere at styrke fokus på at sætte patienten først har Sygehus Lillebælt på Vejle Sygehus og Kolding Sygehus etableret Patient- og Pårørenderåd, og igennem deres arbejde og erfaringer får vi en uvurderlig viden og dermed et bedre grundlag for at finde nye løsninger og træffe de rigtige beslutninger.

APPFWU02V