Skip til primært indhold

Pjecer - siden er under opbygning

Her kan du se pjecer fra Fysio- og Ergoterapi

  • PEP-fløjte: I denne pjece kan du læse om formålet ved brug af PEP-fløjte og om, hvordan en PEP-fløjte anvendes og fungerer.
  • O-PEP: I denne pjece kan du læse om formålet med en O-pepfløjte og hvordan en O-pepfløjte anvendes og fungerer.
  • Åndedrætsøvelser: I denne pjece er der forslag til, hvordan du kan bedre din vejrtrækning.
  • Coronaflyer: I denne flyer er der forslag til, hvordan du kan holde dig aktiv og bedre din vejrtrækning, hvis du er smittet med ny coronavirus.
  • Træning under indlæggelse: I denne pjece kan du finde forslag til øvelser, du kan lave under din indlæggelse på sygehuset og/eller efter udskrivelse.
  • Fysisk træning til patienter med hjertesvigt: I denne pjece er der træningsøvelser tiltænkt dig med hjertesvigt. Vi anbefaler, at du er vejledt i øvelserne af en fysioterapeut, inden du går i gang.
  • Træning for patienter med P-kateter: I denne pjece er der forslag til øvelser efter anlæggelse af P-kateter. Derudover er der informationer om restriktioner og generel træning.
  • Bristning af lukkemuskel ved endetarm efter fødsel: I denne pjece er der instruktion til knibe- og venepumpeøvelser, gode råd og information om restriktioner efter bristning a lukkemusklen ved endetarmen.
APPFWU02V