Skip til primært indhold

Astma og Allergi - vejledning til praktiserende læger

Her kan du læse om hvilke oplysninger og evt. forudgående undersøgelser vi gerne vil have, i forbindelse med henvisning af børn og unge.

Vi ønsker særligt at se børn med

 • Delvist kontrolleret/ukontrolleret astma
 • Tidlig debut < 6 mdr.
 • Atypiske symptomer
 • Komorbiditet f.eks. allergisk rhinokonjunktivitis
 • Skønnet behov for miljøsanering/allergiudredning
 • Formodet indikation for immunterapi (SIT)

Henvisningen skal indeholde

 • Henvisningsdiagnose

 • Telefonnummer til familien

 • Symptomer og type

  • Varighed

  • Infektionsudløst

  • Beskrivelse af resultat af foretagen udredning

  • Beskrivelse af eventuel iværksat behandling, herunder dosis og effekt

  • Komorbiditet, f.eks. rhinitis, atopisk dermatitis, fødevareallergi og urticaria

 • Specielle behov

  • Behov for tolk og hvilket sprog

  • Andre sygdomme

  • Søskende i forløb i børneambulatorie

Kontaktoplysninger

 • Akutte patienter meldes til Børne- og Ungemodtagelsen på telefonnummer 76 36 30 46
 • Spørgsmål angående patienter kan drøftes med pædiatrisk bagvagt på telefonnummer 76 36 33 78
 • Øvrige henvendelser kan ske til team-sekretær på telefonnummer 76 36 30 05
APPFWU01V