Skip til primært indhold

Sygeplejersker, Anæstesiafsnit

Specialuddannelse af sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

På Sygehus Lillebælt varetages specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje – på de to hoveduddannelsessteder – Vejle og Kolding Sygehus.

Region Syddanmarks hjemmeside finder du mere information om den formelle del af uddannelsen

  • Adgangskrav
  • Varighed
  • Indhold og opbygning

Der ansættes anæstesikursister på hoveduddannelsesstederne i henholdsvis Vejle og Kolding, en gang årligt, med fælles annoncering i april og opstart første september.

Uddannelse i kliniskpraksis foregår under vejledning og supervision fra kliniske vejledere og den uddannelsesansvarlige anæstesisygeplejerske.

På specialuddannelsen i Sygehus Lillebælt anvendes ”Klinisk Kompetencekort” som et læringsredskab.

Inge-Lise Pedersen

Uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske

Anæstesiologisk Afdeling, Vejle Sygehus


79 40 62 52 / 79 40 62 30
APPFWU02V