Skip til primært indhold

Undersøgelser hos jordemoder

Når du er gravid, bliver du tilbudt konsultationer hos en jordemoder. Den første jordemoderkonsultation ligger i graviditetsuge 13-17. Din partner er også meget velkommen til at deltage.

Du er fortrinsvis tilknyttet én jordemoder i graviditeten.
Hos jordemoderen tilbydes du 4-7 besøg. Behovet for besøg vurderes individuelt.

For gravide der venter tvillinger og gravide med særlige behov har vi specialkonsultationer.
Konsultationerne hos jordemoder er individuelle, og barnets far eller evt. anden pårørende er velkommen til at deltage.
Det er en god idé at skrive evt. spørgsmål ned, som du ønsker at tale med jordemoderen om.

Jordmoder mærker på den gravides mave
APPFWU02V