Skip til primært indhold

Information til nyansatte

Her finder du information om uddannelse, værdier og kompetencer i afdelingen

Nyansatte

I ansættelsens første uger, foregår der en generel introduktion til Sygehus Lillebælt sideløbende med introduktionen til Hjerne- og Nervesygdomme, herunder introduktion til ambulatorium, stuegang og vagtfunktion.
Ligeledes ledsager den nyansatte læge sine kolleger i de forskellige funktioner, herunder vagt. Således bliver den nyansatte fortrolig med vagtrutinerne før den første selvstændige vagt.

Som læge i afdelingen kommer du omkring mange forskellige funktioner, nederst på siden finder du link med beskrivelse af vores ambulatorium samt sengeafdeling. Her kan du blandt andet læse om de forskellige Teams og undersøgelser. 

Vagten består i dagstid af en for- og bagvagt samt en trombolysevagt. Aften/nat består af forvagts tilstedeværelse og bagvagt/trombolysevagts tilstedeværelse indtil kl. 18.00, herefter vil der være tilkaldevagt.

Lægepersonalet i afdelingen består af uddannelsessøgende læger, KBU´er som vi deler med akutafdelingen, læger i hoveduddannelse, både i første og fjerde år, sideuddannelse for psykiatri, afdelingslæger og overlæger. Ligeledes er der tilknyttet to neuropsykologer til teamet.
I afdelingen vægter vi uddannelse højt, læs evt. om uddannelse i afdelingen herunder

Lidt omkring vores ambulatorium 

Lidt omkring vores sengeafdeling 

 

Definition af kvalifikationer og kompetence

Kvalifikationer er egenskaber, som den enkelte har erhvervet gennem en form for læreproces – eksempelvis uddannelse og erhvervserfaring. Sædvanligvis følger kvalifikationer personen fra opgave til opgave.
Kompetence skal i den sammenhæng forstås som den ansattes evne til at omsætte kvalifikationer til resultater i jobbet. Kompetence er altid knyttet til situationer og relationer.
På Sygehus Lillebælt har vi en overordnet Kvalitetspolitik. Derudover følger vi også ’Strategi for udviklingen af sygeplejen i SLB’.

Mål for de generelle og fokuserede udviklings- og uddannelsesområder i afdelingen

  • At der i afdelingen kontinuerligt arbejdes med udvikling af den sygeplejefaglige kvalitet jf. Strategi for Udvikling af sygeplejen SLB.
  • At alle sygeplejersker ansat i specialfunktion indgår i formaliserede netværk på afdelingsniveau.
  • At der afholdes medarbejderudviklingssamtaler med alle sygeplejersker i afdelingen en gang årligt.


I arbejdet med udvikling af kompetencer er det relevant at skabe klarhed over, hvad der fremmer og hæmmer, at kompetencer kan udvikles i det daglige arbejde. Med afsæt i analysen af læringsmulighederne, er der udarbejdet en handleplan for kompetenceudvikling, for sygeplejerskerne på hvert af de tre erfaringsniveauer (nybegynder, kompetent og ekspert). Handleplanen tager afsæt i den værdibaserede ledelsesform og den anerkendende tilgang.

 

 

Vi har i sengeafsnittet 1 introduktionssygeplejerske samt et mentorteam bestående af en gruppe af erfarne sygeplejersker og SSA´er med særlig interesse og viden omkring introduktion og oplæring.
Som ny sygeplejerske eller SSA i Hjerne og Nervesygdomme Senge bliver man tilknyttet vores introduktionssygeplejerske samt 1-2 mentorer der er medansvarlige for en god og individuel oplæring og introduktion.
Vi ved at en god og grundig introduktion er altafgørende for, at man falder godt til på sin nye arbejdsplads. Vi er bevidste om at indsigt, motivation, trivsel og engagement er vigtige forudsætninger for effektiv læring og udvikling.
Vi vil gøre hvad vi kan for at nye medarbejdere hurtigst muligt bliver en integreret del af vores afdeling. For at understøtte den nyansattes kompetencer, planlagt undervisning og sidemandsoplæring afholder vi allerede i den første uge potentialesamtale med alle nyansatte. Endvidere afholder vi under introduktionsperioden løbende statussamtaler. Ved samtalerne deltager, så vidt det er muligt, både introduktionssygeplejersken, mentorer og leder.
Alle sygeplejersker i sengeafsnittet oplæres i at varetage trombolysebehandling, der er en specialistopgave. Akutte trombolysekald går direkte til sygeplejersken i sengeafsnittet Hjerne- og Nervesygdomme, der i samarbejde med trombolyselæge og sygeplejerske fra FAM modtager patienten ved ambulanceporten. Sygeplejersken følger patienten indtil det er afklaret hvorvidt patienten skal trombolyseres. Det er sygeplejersken fra Hjerne- og Nervesygdomme der er ansvarlig for at give trombolysebehandlingen.

Ledelsen af sengeafsnittet består af en afdelingssygeplejerske og en souschef.
Der er ca. 50 medarbejdere i sengeafsnittet bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og husassistenter.

Der er 2 specialeansvarlige sygeplejersker og 1 praktik- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske ansat i afdelingen. Flere af vores medarbejdere fungerer som nøglepersoner og får tildelt egne ansvarsområder.

Behandling og pleje af den neurologiske patient planlægges og udføres i et tæt samarbejde med læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og talepædagoger samt neuropsykolog.

Der er et tæt samarbejde med vores ambulatorie og primær sektor. Desuden har vi Det Udkørende Team (DUT) der for relevante patientkategorier tilbyder en god og sikker overlevering til primær sektoren. Teamet består af en tværfaglig gruppe bestående af en sygeplejerske, en fysioterapeut samt en ergoterapeut.

 

 

 

APPFWU01V