Skip til primært indhold

Læge

Her kan du læse om de forskellige uddannelsesmæssige muligheder på Ortopædkirurgisk Afdeling

Medicinstuderende tilbydes klinikophold i afdelingen, både som del af bachelor uddannelsen (valgfri præ-klinisk ophold) og på kandidatuddannelsen. De medicinstuderede i klinikophold superviseres under patientkontakt, diagnose og behandling. Alle medicinstuderende tildeles vejleder, der er yngre læge, under opholdet.

Vi uddanner årligt ca. 8-10 læger til at have selvstændigt virke. Uddannelsen foregår ved, at lægen indgår som en del af afdelingens bemanding og løbende uddannes igennem kliniske funktioner. KBU lægen arbejder og uddannes i skadestuen, i ambulatorium, i forbindelse med afdelingens konferencer, ved stuegang og som operations assistent.

For uddannelsesprogram kontakt da uddannelsesansvarlig overlæge Jette Wessel Vobbe.

Vi har løbende ansat 2-3 læger i første del af speciallægeuddannelsen til ortopædkirurg i introduktionsstilling. Stillingerne er sammensat i kombination med stilling på Kolding Sygehus. På Vejle sygehus arbejder og oplærer vi inden for knækirurgi, i skadestuen og generelt i de syv lægeroller. I Kolding arbejdes og oplæres der primært i akut funktioner og generelt i de syv lægeroller.

Vi har løbende ansat 2-3 læger i hoveduddannelse til speciallæge i ortopædkirurgi i afdelingen i kombinerede stillinger med Kolding Sygehus og Odense Universitets Hospital. På Vejle Sygehus uddanner og arbejder vi primært inden for protese kirurgi samt knæ- og skulderkirurgi.

Ansvarsfordeling

 • UAO har efter uddelegering fra den ledende overlæge ansvaret og den administrative funktion for den lægelige videreuddannelse på afdelingen.
 • UAO skal overordnet sikre læringsmiljøet i afdelingen, og at uddannelsen som minimum opfylder målbeskrivelsens krav for de enkelte typer af uddannelsesstillinger.
 • UAO skal sikre, at uddannelse og arbejdstilrettelæggelse sammentænkes.
 • Hovedvejleder har en central rolle og ansvaret for den praktiske gennemførelse af en eller flere uddannelsessøgendes forløb på afdelingen.
 • Hovedvejlederen skal kende uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelsesforløb samt tilhørende kompetenceskemaer.
 • Hovedvejlederen skal sammen med den uddannelsessøgende udarbejde individuel uddannelsesplan og sikre, at den gennemføres og løbende justeres ved vejledersamtaler.

Daglige klinisk vejleder er enhver ansat læge i afdelingerne.
Den daglige kliniske vejleder skal give feedback til uddannelsessøgende og efter aftale evaluere kompetencer eller delkompetencer, evt ved hjælp af kompetenceskemaer.

 • Uddannelsessøgende læge har overordnet ansvar for egen læring.
  Skal være opsøgende i forhold til bestemte patientkategorier og procedurer, for at få supervision og løbende opnå kompetencer.
 • Skal kende eget uddannelsesprogram og tilhørende kompetenceskemaer og få dem udfyldt.
 • Skal være bevidst om egen begrænsning og opsøge hjælp ved behov.
APPFWU01V