Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Klinisk Genetik i Vejle

Informationer:

Klinisk Genetik på Vejle sygehus, varetager genetisk udredning og rådgivning af patienter med erkendte, eller mistanke om, arvelige lidelser.

Klinisk Genetik i Vejle varetager diagnostik indenfor sygdomme.

Herunder bl.a. :

 • Arvelig disposition til cancer
 • Arvelige neurologiske og neuromuskulære sygdomme
 • Medfødte misdannelser
 • Mental retardering
 • Kromosomabnormiteter
 • Arvelig disposition til hjerte-karsygdomme, herunder pludselig død

Hvem kan henvise?:

 • Alment praktiserende læge
 • Praktiserende speciallæger
 • Sygehusafdelinger

En korrekt (fyldestgørende) henvisning skal indeholde:

 • Datafelt med CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer og gerne mobiltelefonnummer.
 • Henvisningsdiagnose.
 • Anamnese; Herunder objektive fund, resultater af udredningsundersøgelser, konkurrerende lidelser.
 • Familie-anamnese; Herunder oplysninger om nære slægtninges relevante sygdomme (som giver mistanke om en arvelig disposition).
 • Information til patienten; Det er væsentligt at få oplysninger om, hvad der er sagt til patienten og pårørende om diagnose og sygdommens karakter.
 • Prioritering. Er der behov for akut udredning (f.eks. gravide med behov for prænatal diagnostik / patienter med terminal cancer) eller ikke-akut udredning?
 • Patientbehov og særlige forhold. Oplysninger om særlige sociale forhold, handicaps, behov for tolkebistand (og på hvilket sprog) eller øvrige oplysninger, der findes relevante for korrekt visitation af patienten (er patienten f.eks. henvist til yderligere/supplerende undersøgelser fra henvisende instans, er der undersøgelser, der mangler svar på).
 • Oplysning om den henvisende læge/instans (navn, telefon og dato)

Behandlingsspektrum

På klinisk Genetik tilbyder vi rådgivning og diagnostik af arveligt betingede sygdomme.

Vi beskæftiger os med mange forskelligartede genetiske problemstillinger, blandt andet indenfor neurogenetik, onkogenetik, almen genetik og medfødte misdannelser.

Vores laboratorium udfører et stort antal genetiske analyser, herunder analyser baseret på NGS (next-generation sequencing), kromosomundersøgelser, kromosomale array-analyser og fragmentanalyser.

Vejledninger

Lokationsnummer: 5790001348052

Kontaktoplysninger

Portræt af cheflæge Mette Warming Jørgensen.

Mette Warming Jørgensen

Cheflæge

Klinisk Genetik, Vejle


79 40 66 35 Sikker post, Klinisk Genetik, Vejle
Portræt af ledende bioanalytiker Lene Byriel

Lene Byriel

Ledende bioanalytiker

Klinisk Genetik, Vejle


79 40 67 10 Sikker post, Klinisk Genetik, Vejle

Vagthavende læge

Beriderbakken 4, 7100 Vejle


79 40 65 56

Mere information:
Telefonen er åben:

Mandag - torsdag
kl. 8.00 - 15.00

Fredag
kl. 8.00 - 14.00

Vagthavende kontaktes via sekretariatet.

Sekretariatet

Sekretariatet

Beriderbakken 4, 7100 Vejle


79 40 65 56

Mere information:
Anvendes ovenstående email-adresse må der ikke angives personfølsomme data. Benyt i stedet sikker email-funktionen. Se nederst på siden.

Telefonen er åben:

Mandag - torsdag
kl. 8.00 - 15.00
Fredag
kl. 8.00 - 14.00


Laboratoriet

Beriderbakken 4, 7100 Vejle


79 40 65 59

Mere information:
Anvendes ovenstående email-adresse må der ikke angives personfølsomme data. Benyt i stedet sikker email-funktionen. Se nederst på siden.

Telefonen er åben:

Mandag - torsdag
kl. 8.00 - 15.00
Fredag
kl. 8.00 - 14.00

Laboratoriet kontaktes for information om prøvetype, forsendelse af prøver m.v.

Ønsker du at sende en mail indeholdende patientoplysninger kan du sende en sikker email til vores afdeling.

Se her for information vedrørende sikker email

APPFWU01V