Skip til primært indhold

Genetiske analyser

Rekvirering af genetiske analyser

Laboratoriet er akkrediteret indenfor området Medicinsk undersøgelse efter DS/EN ISO 15 189.

Resultatet af genetiske analyser registreres i Dansk Cytogenetisk Centralregister af hensyn til kvalitetssikring og udvikling. Vi anmoder om at den rekvirerende læge oplyser patienten om dette i henhold til persondatalovens bestemmelse om oplysningspligt

Patienten eller patientens forældre bør være orienteret om, at resultatet af genetiske undersøgelser kan have betydning for både patienten og patientens slægtninge

APPFWU02V