Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Akutafdelingen (FAM-Kolding) på Kolding Sygehus, som er en del af Sygehus Lillebælt.

Akutafdelingen tager imod alle akutte patienter over 18 år i Sygehus Lillebælts optageområde, undtaget patienter til:

  • Skadestuen (kræver visitering via 70 11 07 07)
  • Øre-Næse-halskirurgisk Afdelingen
  • Øjenafdelingen
  • Afdeling for Urinvejskirurgi

En række patienter kan med fordel visiteres til akut eller subakut vurdering i speciallægeambulatorium eller Daghospitalet, dette kan aftales via opringning til Akutafdelingen.

Ved ønske om akut indlæggelse

Tlf.: 76 36 33 33 (Akutafdelingen)

Ved mistanke om akut opstået apopleksi

24 75 93 07 (trombolysevagthavende)

Ved ønske om vurdering/behandling i skadestuen

70 11 07 07

Ved ønske om behandling på Daghospitalet

76 36 01 89 (Daghospitalet)

Ved ønske om indlæggelse på Øre-Næse-Halsafdelingen, Øjenafdelingen, Afdelingen for Urinvejskirurgiske Sygdomme eller børn under 18 år

76 36 00 10 (direkte nummer for læger til først ledige omstilling på Sygehus Lillebælt)

Specielt vedr. begrundet mistanke om DVT

Patient skønnet egnet til ambulant forløb (ikke ved mulig lungeemboli) henvises mandag til fredag mellem kl. 08 og kl. 14 til røntgenafdelingen, ved DVT sendes patienten videre til Daghospitalet.

Efter kl. 14 og i weekender henvises til Akutafdelingen.

Anne Friesgaard Christensen, cheflæge, Medicinske Sygdomme og Akutafdelingen

Anne Friesgaard Christensen

Cheflæge

Akutafdelingen, Kolding Sygehus


Send sikker e-mail, Akutafdelingen, Kolding
Linda Thisgaard, chefsygeplejerske, Medicinske Sygdomme og Akutafdelingen

Linda Thisgaard

Chefsygeplejerske

Akutafdelingen, Kolding Sygehus


Sikker post, Akutafdelingen, Kolding

Mohamad El-Faramawi

Ledende overlæge

Akutafdelingen


Jonas Strunge

Praksiskonsulent


28 91 69 99

Modtager henvisninger til Daghospitalet efter forudgående aftale og på terminale patienter

Afdelingsnavn i SOR

Lokationsnummer

Akutafdelingen, SLB Akutafdelingen, Kolding

5790002010637

Daghospitalet,SLB Medicinske Sygdomme, Kolding

5790002021084

Akutafdelingen, Kolding Sygehus, Sygehusvej 24, 6000 Kolding

E-mail til afdelingsledelsen: slb.akutafdelingen.kolding@rsyd.dk 

APPFWU01V