Skip til primært indhold

Bedøvelse og Intensiv

Vi bedøver patienter i forbindelse med planlagte og akutte operationer eller undersøgelser.  Vi observerer ligeledes patienter efter operationen og sørger for, at de har mindst mulige smerter.  På intensivafsnittet behandler og plejer vi kritisk syge patienter. Akutlægebil, Kolding bistår med lægebehandling præhospitalt. Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til fysisk og psykisk udviklingshæmmede og sindslidende.

Afdelingen består af følgende selvstændige afsnit

  • Akutlægebil, Kolding
  • Bedøvelse
  • Dagkirurgi
  • Den Regionale Specialtandpleje
  • Intensiv
  • Korttids- og Opvågningsafsnit, KOA

Kontakt os

Bedøvelse og Intensiv, Kolding Sygehus

Sygehusvej 24, 6000 Kolding


APPFWU02V