Skip til primært indhold

Uddannelsesvejledning

Her kan du læse om vejledersamtale og uddannelsesplan, uddannelsesprogram og kompetenceskema, logbog og vagtplan for uddannelseslæger i Akutafdelingen på Kolding Sygehus.

Elementer i uddannelsesvejledning

Hovedvejlederen for introduktionslægen i akutmedicin vil oftest være en hoveduddannelseslæge i akutmedicin. For hoveduddannelseslægen vil det være en speciallæge i akutmedicin eller speciallæge i meritansættelse i akutmedicin.

Vi afholder vejledersamtaler løbende minimum hver anden måned, hvor den første er af en times varighed og de øvrige af en halv times varighed. Hovedvejledersamtalerne vil ofte foregå på returdagen, når du har ophold i andre afdelinger.

Uddannelsesplanen udarbejder du i samarbejde med hovedvejlederen. Uddannelsesplanen skal anvendes som redskab til at sikre progressionen i det tillærte og til godkendelse af de enkelte kompetencer. Vi reviderer uddannelsesplanen løbende.

Som uddannelseslæge skal du kende uddannelsesprogrammet for dit uddannelsesforløb, så du ved, hvad der skal opnås af kompetencer. Ligeledes skal du sørge for at kende kompetenceskemaer, som hører til de enkelte kompetencer i uddannelsesprogrammet og bruge dem i forhold til læring og godkendelse af kompetencerne. Du har ansvaret for løbende at være opsøgende i forhold til at opnå kompetencerne og bruge kompetenceskemaerne til dette.

Den elektroniske logbog findes på www.logbog.net og findes også som app.

Du skal løbende have godkendt alle kompetencerne af sin hovedvejleder i logbogen, og dette danner grundlag for godkendelse af uddannelsesforløbet. Den uddannelsesansvarlige overlæge godkender forløb ved attestation for tid i logbogen.

Der udarbejdes arbejds-og vagtplan under hensyntagen til kompetenceopnåelse og progression i uddannelsen for uddannelseslægerne og efter aftale med uddannelsesansvarlig overlæge.

Du kan se vagtplanen i HOS-info (elektronisk vagtplan) senest 4 uger, inden den træder i kraft.

Du kan indgive ønsker til vagtplanen, hvor deadline for at ønske er cirka to måneder før, planen træder i kraft.

Uddannelsesansvarlig ledende overlæge (UALO)

 • UALO har efter uddelegering fra cheflægen ansvaret og den administrative funktion for den lægelige videreuddannelse på afdelingen.
 • UALO skal overordnet sikre læringsmiljøet i afdelingen og sikre, at uddannelsen som minimum opfylder målbeskrivelsens krav for de enkelte typer af uddannelsesstillinger.
 • UALO skal sikre, at uddannelse og arbejdstilrettelæggelse sammentænkes.

Hovedvejleder

 • Hovedvejleder har en central rolle og ansvaret for den praktiske gennemførelse af en eller flere uddannelsessøgendes forløb på afdelingen.
 • Hovedvejlederen skal kende uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelsesforløb samt tilhørende kompetenceskemaer.
 • Hovedvejlederen skal sammen med den uddannelsessøgende udarbejde individuel uddannelsesplan og sikre, at den gennemføres og løbende justeres ved vejledersamtaler.

Daglige klinisk vejleder

 • Daglige klinisk vejleder er enhver ansat læge i afdelingerne.
 • Den daglige kliniske vejleder skal give feedback til uddannelsessøgende og efter aftale evaluere kompetencer eller delkompetencer, evt. ved hjælp af kompetenceskemaer.

Uddannelsessøgende læge

 • Uddannelsessøgende læge har overordnet ansvar for egen læring.
 • Skal være opsøgende i forhold til bestemte patientkategorier og procedurer, for at få supervision og løbende opnå kompetencer.
 • Skal kende eget uddannelsesprogram og tilhørende kompetenceskemaer og få dem udfyldt.
 • Skal være bevidst om egen begrænsning og opsøge hjælp ved behov.
Læge kigger i skuffe
APPFWU01V