Skip til primært indhold

Om afdelingen

Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling er opdelt i tre sektorer: mave-tarm kirurgi, plastikkirurgi og brystkirurgi.

Afdelingen varetager elektiv kirurgi indenfor specialerne mave-tarm kirurgi, plastikkirurgi og brystkirurgi. Vi udfører alle former for traditionel og avanceret kirurgi, herunder åbne, laparoskopiske og robotassisterede operationer.

Afdelingen har regionsfunktion i brystkirurgi, herunder onko-plastisk og rekonstruktiv brystkirurgi.

Sammen med de øvrige specialer i det multidisciplinære team (onkologi, radiologi, patologi) danner afdelingen kernen i regionens Centre of Excellence for tarmkræft.

Regionens sekretariat for screening af tarmkræft er placeret i afdelingen, og det tilhørende laboratorium ligeledes på Vejle Sygehus.

Afdelingens tre sektorer

Mave-tarm kirurgisk sektion varetager udredning, behandling og opfølgning af patienter henvist med tyk- og endetarmskræft. 

 

Ledende overlæge

Portræt af ledende overlæge Pernille Øhlenschläger Larsen

Pernille Øhlenschläger Larsen

Ledende overlæge, Mave-tarm kirurgi

Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling


Plastikkirurgisk sektion er en del af Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling på Vejle Sygehus med Mette Wanscher Kjærskov som konst. ledende overlæge.

Til elektiv kirurgi modtages patienter inden for det plastikkirurgiske arbejdsfelt:

  • Benigne og maligne svulster lokaliseret til hud, hoved og hals (fx melanomer og hudkarcinomer, cancer recidiv).
  • Medfødte misdannelser
  • Følgetilstande efter forskellige sygdomme, fx postinfektiøse defekter, ulcerationer, tryksår, kontrakturer, ansigtslammelser, urinvejsforsnævringer, følger efter brandsår og ulcus cruris.
  • Korrektiv kirurgi, fx arkorrektion og brystkirurgi, behandling af øre- og næsedeformiteter.
  • Traumatologi: behandling af hud- og vævsdækningsproblemer samt primær og sekundær behandling af bløddelslæsioner.
  • Patienter med svære urogenitale misdannelser og patienter med primær læbe/gumme/ganespalte og/eller anden kraniofasciel spaltedannelse visiteres til Rigshospitalet eller Odense Universitetshospital.
  • Svære brandsår, der kræver indlæggelse, visiteres til Brandsårsafdelingen på Rigshospitalet eller Odense Universitetshospital.

Konst. ledende overlæge

Portræt af konst. ledende overlæge Mette Wanscher Kjærskov

Mette Wanscher Kjærskov

Konst. ledende overlæge, Plastikkirurgi

Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling


Mammaambulatoriet er det brystkirurgiske ambulatorium i Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling, hvor forberedelse til og opfølgning på kirurgisk pleje og behandling varetages.

Mammaambulatoriet ligger i Bygning B, afsnit B150, 5. sal. På samme etage ligger Mammografiafsnittet, der hører under Røntgenafdelingen.

Sammen med Patologisk Afdeling har vi et tæt fleksibelt samarbejde, hvor vi i fællesskab udgør en diagnostisk enhed, der varetager undersøgelse, diagnostik og behandling af brystkræft og andre brystlidelser.
Der opereres årligt ca. 330 patienter med brystkræft, og ca. 200 patienter med godartede forandringer i brystet. 

Der udføres brystkræftoperationer med skildvagtlymfeknude teknik (sentinel node), og i udvalgte tilfælde kan tilbydes primær brystrekonstruktion i samarbejde med vores plastikkirurger.

Ledende overlæge

Portræt af Ledende overlæge Christina Kjær

Christina Kjær

Ledende overlæge, Mammakirurgi

Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling


Afdelingsledelsen

Portræt af chefsygeplejerske Helle Gangelhof

Helle Gangelhof

Chefsygeplejerske

Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling


79 40 56 06 Sikker e-mail, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling, Vejle
Portræt af cheflæge Hans Rahr

Hans B. Rahr

Cheflæge, professor, dr. med.

Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling


79 40 56 03 Sikker e-mail, Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling, Vejle
APPFWU02V