Skip til primært indhold

Neurofysiologiassistentelev

Som neurofysiologiassistent ved Hjerne- og Nervesygdomme kommer du omkring mange ting

Du vil som neurofysiologiassistentelev komme til at beskæftige dig med undersøgelser af hjerne, nerver og muskler. Resultaterne bruges til at fastslå, om en patient har f.eks. epilepsi, nerveskader eller anden neurologisk lidelse.
Udover patientundersøgelser har neurofysiologiassistenteleven også en række administrative opgaver, bl.a. fordeling af patienter til undersøgelser og sende resultater til henvisende læge.
Som neurofysiologiassistentelev er det vigtigt at have overblik, kunne arbejde selvstændigt med stor omhyggelighed, være fleksibel, kunne samarbejde og kommunikere med såvel patienter og pårørende samt med plejepersonale på de øvrige hospitalsafdelinger.

APPFWU01V