Skip til primært indhold

Forskningsprojekter

Enhedens interne forskning tager udgangspunkt i kliniknære problemstillinger og medicinalindustrien kliniske studier udgør en væsentlig del af forskningsaktiviteterne

Medicinalstudier - astma

Formålet er at undersøge langtidseffekten af det biologiske lægemiddel Dupixent samt få en karakteristik af de patienter, der modtager behandling. Patienter der er 12 år og opefter kan deltage. Patienter som allerede er i behandling med Dupixent kan ikke deltage. Patienterne skal møde til behandling hver 3. måned i 3 år. 

Formålet er at undersøge og observere effekten af inhalations-medicinen Trimbow. Patienter der er 18 år og opefter kan deltage, og som lægerne i Lungeambulatoriet allerede har planlagt skal opstarte i behandling. Patienterne skal møde op 3 gange i løbet af 1 år.

Formålet er at undersøge og observere effekten af det biologiske lægemiddel Tezepulimab. Patienter der er 12 år og opefter kan deltage. Patienter skal have været i behandling med inhalationssteroid det seneste år op til start og have haft 2 eller flere forværringer. Patienterne skal møde op 4 gange i løbet af 1 år.

APPFWU02V