Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Klinisk Mikrobiologi.

Telefonnummer for praktiserende læger

Klinisk Mikrobiologi

Beriderbakken 4, 7100 Vejle


79 40 65 26

Mere information:
Åbningstider:
Mandag - fredag: 07.00 - 21.15
Lørdag: 07.00 - 21.15
Søn- og helligdage: 07.00 - 21.15

Telefonforespørgsler på ikke-akutte prøver helst efter kl. 12.00 på hverdage.

Klinisk mikrobiologisk laboratorium udfører undersøgelser af prøver fra patienter for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende bakterier, virus, svampe og parasitter.

Klinisk Mikrobiologi yder endvidere lægefaglig rådgivning vedr. diagnostik, behandling og forebyggelse af infektioner og fortolkning af undersøgelsesresultater fra vores laboratorium.

Afdelingsledelse

Portræt af cheflæge Ea Sofie Marmolin

Ea Sofie Marmolin

Cheflæge

Klinisk Mikrobiologi, Vejle


79 40 65 43
Portræt af ledende bioanalytiker Lotte Foegt Poulsen

Lotte Foegt Poulsen

Chefbioanalytiker

Klinisk Mikrobiologi, Vejle


79 40 65 23

Overlæge

Claus Østergaard

Uddannelsesansvarlig overlæge

Klinisk Mikrobiologi


Afdelingslæger

Joanna Lis-Tønder

Hygiejneansvarlig overlæge

Klinisk Mikrobiologi


Lis Høy Marbjerg

Afdelingslæge

Klinisk Mikrobiologi


Stine Yde Nielsen

Afdelingslæge

Klinisk Mikrobiologi


Lisbeth Lützen

Afdelingslæge

Klinisk Mikrobiologi


Anne Haglund Thuesen

Afdelingslæge

Klinisk Mikrobiologi


Christina Hammer Laursen

Praksiskonsulent


61 37 03 90

FAQ - almen praksis

OBS: Dette gælder kun kopisvar til anden praksisrekvirent - sygehusafdelinger kan se mikrobiologiske svar i MIBA.

 1. Rekvirér den/de ønskede undersøgelser.
 2. Klik på "oplysninger" - menu bjælken i højre side.
 3. Tryk på drop down menuen - ud for kopisvarmodtager.
 4. Vælg "anden".
 5. Hvis ydernummeret på kopimodtageren kendes, påføres det under "kopisvar til ydernummer".
 6. Hvis ydernummeret ikke kendes, kan rekvirenten søges frem under "kopisvar til navn".

Mikrobiologiske svar bliver periodisk ikke overført til XMO. Fejlen ligger hos XMO, og det er brugerens egen opgave, at kontakte XMO med henblik på, at der kommer en løsning på problemet.

Indtil da gøres følgende:

 1. Åben Webreq
 2. Slå patienten op, som om der skal til at rekvireres
 3. Klik på laboratoriesvarportal
 4. Afkryds i samtykkefelt
 5. Klik på ’Indhent laboratoriesvar'
 6. Webreq indhenter nu svar - OBS selv om Webreq siger, at der var 0 svar på patienten i perioden, kan der stadig godt være kommet nye svar i XMO.
 7. Åben igen XMO.

Vi gør opmærksom på, at erstatnings-CPR-numre oprettet i praksissystemerne (uden om CPR-komponenten) ikke må anvendes til bestilling af prøver i Webreq.

I tilfælde af behov for et erstatnings CPR-nummer i forbindelse med bestilling af mikrobiologiske prøver, kan Biokemi og Immulogi kontaktes på telefonnummer 7940 6507 for oprettelse af et gyldigt erstatnings CPR-nummer i CPR-komponenten.

Denne procedure håndhæves af patientsikkerhedsmæssige årsager, hvilket også er årsagen til, at vi fra d. 16.09.19 er nødsaget til at afvise prøver, hvor erstatnings CPR-nummeret er oprettet i egen praksis.

Alle prøvesvar kan ses på sundhed.dk. Det er muligt for klinikken at bestille et NemID erhvervs log in på sundhed.dk

Vejledning kan findes på Synlabs hjemmeside

APPFWU02V