Skip til primært indhold

Syddansk Overvægtsinitiativ (SDOI) på Sygehus Lillebælt

Som praktiserende læge kan du henvise overvægtige personer til Syddansk Overvægtsinitiativ (SDOI). Læs mere om tilbuddet her.

Initiativet er primært et tilbud til personer med overvægt og fedme om at gennemgå en grundig og målrettet udredning af overvægts og fedmerelaterede komplikationer med efterfølgende relevante behandlingstilbud.

Syddansk Overvægtsinitiativ har fokus på sundhed, ikke på vægttab. Personerne bliver undersøgt for blandt andet diabetes, søvnapnø, fedtlever, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol.

Patienter kan læse mere om tilbuddet Syddansk Overvægtsinitiativ på denne side.

Sådan henviser du Syddansk Overvægtsinitiativ

Du kan henvise personer, som:

 • har et BMI ≥ 30
 • er mellem 18 og 60 år
 • bor i en af de kommuner, som Sygehus Lillebælt betjener.

Følgende oplysninger skal fremgå af henvisningen:

 • vægt
 • højde
 • BMI
 • information om kendt type 2 diabetes
 • information om kendt obstruktiv søvnapnø
 • information om kendt hypertension
 • information om kendt polycystisk ovariesyndrom
 • information om kendt slidgigt

Henvisning skal sendes til Diabetes og Hormonsygdomme, Kolding Sygehus.

Forskningsprojekter SDOI

I Syddansk Overvægtsinitiativ ønsker vi løbende at evaluere initiativet og bidrage med ny viden.

Vi spørger derfor deltagende personer om samtykke til, at vi må bruge resultaterne fra undersøgelsen til forskning i overvægt og fedme, herunder årsager til overvægt, vægtreducerende tiltag, overvægtsrelaterede sygdomme og konsekvenser af overvægt. Der er oprettet en særlig database med mulighed for kvalitetssikring af initiativet og forskning.

Dertil er der etableret en kontrolkohorte for personer med BMI mellem 18,5 og 30.

Ved screeningen kan deltagerne yderligere give samtykke til kontakt i forbindelse med fremtidig kontakt til information om andre forskningsprojekter relateret til overvægt.

Manglende samtykke vil ikke give anledning til ændret tilbud i forhold til basisudredning eller behandling.

 • BMI ≥ 30 kohorte: Deskriptiv undersøgelse af personer med BMI ≥ 30, inkl. kontrolkohote
 • Døgnrytmeforstyrrelser hos overvægtige personer med psykisk sygdom
 • PCOS og fedtfordeling
 • Normalværdier for blodprøver ved overvægt
 • Overvægt og hypoventilation
 • Vægtneutral livstilsintervention for et sundere liv hos personer med overvægt
 • Reproducerbarhed af muskelstyrke målinger hos svært overvægtige
 • Betydning af overvægt og søvnapnø for omsætningen af det smertestillinde medicin morfin

Kontakt

Lene Kræmer

Sygeplejerske

Medicinske Sygdomme, Kolding Sygehuse


APPFWU01V