Skip til primært indhold

Introduktionsstilling

Her kan du læse om Introduktionsstilling i Medicinsk Afdeling

Når du har afsluttet den kliniske basisuddannelse, skal du have en introduktionsstilling. Formålet er en introduktion til specialet, og at du finder ud af, om det er noget for dig.

Information

Afhængig af om du tidligere har været tilknyttet afdelingen, sygehuset eller specialet vil de første 1-7 hverdage være afsat til introduktion. Programmet får du sendt inden du starter.

Hvis du vil vide mere om sygehus Lillbælt kan læse Introduktion i Sygehus Lillebælt.

Når du er i en introduktionsstilling deltager du som udgangspunkt i fælles mellemvagt med læger fra Hjertemedicinsk Afdeling. Derudover deltager du også i 11-18 vagten.
Såfremt du ikke tidligere har opnået erfaring inden for det intern medicinske speciale vil du starte i forvagtslaget, såvel som der må forventes enkelte forvagter ved mandefald i forvagtslaget.

Læs mere om vagtlaget her.

I dit ophold som introduktionslæge kommer du til at være 2 – 6 måneder i et af afdelingens subspecialer, hvor vi bestræber os på at efterkomme dit ønske. Såfremt du ønsker det kan 3 måneders ophold på Hjertemedicinsk Afdeling også arrangeres.
Ved stuegang har du ansvar for en gruppe på 5-8 patienter.
Som udgangspunkt har du ved ambulatoriearbejde parallelspor med speciallæge eller erfaren 1. reservelæge, hvilket giver god mulighed for supervision.
Antallet af ambulatoriedage vil veksle fra subspeciale til subspeciale. Du bliver introduceret til de enkelte arbejdsgange efter ansættelse

I Medicinsk Afdeling vægter vi undervisning højt.

Der er morgenundervisning mandag til torsdag. Plan for morgenundervisning sammensættes af den uddannelseskoordinerende yngre læge. Emnet er frit.

Læs mere om undervisning i afdelingen her.

Du får tildelt en hovedvejleder under ansættelsen i afdelingen. Dette vil typisk være en læge i intern medicinsk hoveduddannelse. Datoerne for uddannelsessamtalerne aftales mellem dig og din hovedvejleder. Introduktionssamtalen skal finde sted inden for de første 2-3 uger. Der aftales løbende samtaler, typisk med 1-2 måneders intervaller. Midtvejssamtalen afholdes med den uddannelsesansvarlige overlæge, hvor også 360 grader evaluering af dig vil blive gennemgået. Resume af vejledersamtalerne udarbejdes af den uddannelsessøgende.
Som introduktionslæge vil du under dit ophold være hovedvejleder for 1–2 KBU-læger.

Du udarbejder selv din uddannelsesplan i forbindelse med introduktionssamtalen. Den skal være med til at sikre progression i uddannelsesforløbet. Uddannelsesplanen kan revideres ved de efterfølgende vejledersamtaler.

Fælles frokost i konferencelokalet. Frivillig deltagelse af uddannelseslæger og speciallæger.

I din introduktionsstilling skal du gennemgå forskellige kurser.

Obligatoriske kurser jf. målbeskrivelsen

Obligatoriske Sygehus Lillebælt kurser i fx ”Hjertestop” og diverse E-learning som afdelingen tilmelder dig.
Ansøgning om støtte til anden relevant kursusdeltagelse rettes til afdelingsledelsen.

Som en del af opholdet i Medicinsk Afdeling ønsker vi, at alle yngre læger stifter bekendtskab med forbedringsarbejdet. Det sker konkret ved, at arbejde med eget forbedringsprojekt.

I forbindelse med forbedringsprojektet, arbejder du systematisk med en problemstilling, som du har undret dig over i din hverdag.

Flere phD-projekter er udgået fra afdelingen. Tag fat i din hovedvejleder eller en af de forskningsansvarlige ved ønske om større eller mindre lægevidenskabelige forskningsprojekter.

 

Vi har samlet lidt nyttig information, hvis du vil vide mere.

Du kan skrive til Mona Husballe, Mona.Husballe@rsyd.dk, hvis du vil have uddannelsesprogrammet.

APPFWU01V