Skip til primært indhold

Strålebehandling mod lungekræft

Her kan du få uddybet, hvordan strålebehandling mod lungekræft foregår.

Strålebehandling kan tilbydes med henblik på mulig helbredelse til visse stadier af ikke småcellet - og småcellet lungekræft.

Det drejer sig om de tilfælde, hvor operation ikke er mulig, men sygdommen stadig har begrænset udbredelse.

Strålerne påvirker kræftcellernes evne til at del sig og medfører på denne måde celledød. Ved at koncentrere strålerne i en kræftknude kan mange kræftceller dræbes, imens de raske celler kan reparere sig igen.


Hvor mange behandlinger man skal have, afhænger af størrelse, beliggenhed af kræftsvulsten i lungen samt om der er spredning til lymfeknuder. Der kan gives fra 3 behandlinger og op til 33 behandlinger.

I de tilfælde, hvor det drejer sig om lindrende strålebehandling, vil der typisk være færre behandlinger, fra 1 til 13 behandlinger.


Bivirkninger specifikt ved strålebehandling af lunger

Lunge: Det er ikke muligt at stråle på kræft i lungerne uden at ramme selve lungen, derfor kan du opleve tiltagende åndenød og hoste. Du kan opleve både tør hoste og hoste med slim, som kan være iblandet blod.

Spiserør: Hvis kræften sidder tæt på spiserøret, kan slimhinden i spiserøret blive irriteret, og du kan få synkesmerter. Det er vigtigt, at smerterne behandles, så du kan blive ved med at spise.

APPFWU02V