Skip til primært indhold

Nærvær

Kernebegrebet nærvær beskrives i forhold til at udføre excellent sygepleje

Nærvær er at være sansende, opmærksomt, sårbar og autentisk tilstede med hele sin person. Nærvær er et ægte engagement i patientens situation og evne til at rette sin opmærksomhed mod patienten. Opmærksomheden er en sanselig tilstedeværelse, hvor det, der er
betydningsfuldt for patienten, træder frem. Den sanselige tilstedeværelse er at se, lytte, føle og lugte i den konkrete situation uden en foruddefineret dagsorden. Den sensitive opmærksomhed er en opmærksomhed rettet mod patienten, hvor sygeplejersken er selvforglemmende.
Patienten, der møder en nærværende sygeplejerske, oplever at blive set, hørt og mødt som et menneske med individuelle fysiologiske og psykosociale behov samt etiske og eksistentielle livsfænomener. I det nærværende møde mellem patient og sygeplejerske opstår der en betydningsfuld relation, hvor patienten føler sig anerkendt, tryg og oplever, at velværen kan fremmes.

APPFWU01V