Skip til primært indhold

Om Sygehus Lillebælt

Sygehus Lillebælt er Patienternes Sygehus og består af tre sygehuse med hver sit særlige fokus: Patienternes Akutsygehus i Kolding, Patienternes Kræft- og Specialistsygehus i Vejle og Patienternes Rygcenter i Middelfart.

Patienten først

Godt og vel 5.000 medarbejdere udgør fundamentet på Sygehus Lillebælt. Fælles for alle er, at vi altid sætter mennesket først og arbejder ud fra, hvad der vil være det bedste for den enkelte. Det betyder, at vi inddrager patienterne og de pårørende, og at vi træffer beslutningerne om behandling og pleje sammen.

Det skal være en positiv oplevelse for alle at modtage behandling og pleje på Sygehus Lillebælt. Vores patienter og deres pårørende skal føle sig trygge og sikre, mens de er her, og de skal gå herfra med følelsen af at være blevet hjulpet med det, der betyder noget for dem.

På Sygehus Lillebælt er vi gode til at udvikle os og lære af de bedste. Vi er åbne for alle input, der kan være med til at gøre os endnu bedre, og vi samarbejder tæt med andre sygehuse og relevante organisationer både nationalt og internationalt.

Samarbejde i sundhedssystemet

For at sikre gode sammenhængende forløb for patienterne har vi på Sygehus Lillebælt et tæt samarbejde med kommuner og praktiserende læger i vores optageområde. Det er et samarbejde, som vi hele tiden arbejder på at udbygge og forbedre, så patienterne føler sig godt hjulpet i overgangen mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet.  Vi arbejder især med at dele viden med vores kolleger uden for sygehusene – både den viden, der skal følge en patient, der har været indlagt, og den viden, vi har brug for i behandlingen af en patient, der kommer ind fra egen læge eller kommunale tilbud.

Sygehus Lillebælt uddanner

Sygehus Lillebælt er en stor uddannelsesinstitution, ikke bare for læger, men også for sygeplejersker, lægesekretærer, sosu-assistenter, radiografer og mange andre faggrupper. De studerende lærer at bruge deres faglighed i samspil med andre faggrupper og altid med patienten i centrum.
Vi har et nært samarbejde med Syddansk Universitet, sygeplejeskolerne i området og andre uddannelsesinstitutioner, både på uddannelses- og forskningsområdet.

Kontakt Sygehus Lillebælt

Kolding Sygehus

Indgang 2, Sygehusvej 24, 6000 Kolding


Middelfart Sygehus

Østre Hougvej 55, 5500 Middelfart


76 36 20 00

Vejle Sygehus

Beriderbakken 4, 7100 Vejle


76 36 20 00
APPFWU02V