Skip til primært indhold

Ergoterapi

Ergoterapeuterne samarbejder omkring din behandling med relevante faggrupper på Vejle Sygehus. Ergoterapeuter undersøger, behandler og vurderer dit funktionsniveau med fokus på din almindelige daglige livsførelse, forkortet ADL.

Hvilke patienter henvises

Ergoterapeuter får henvist patienter fra sygehusafdelinger og -ambulatorier.  

Ergoterapeuterne er inddelt i grupper

  • Håndkirurgisk gruppe
  • Medicinsk gruppe

Eksempler på ergoterapi

  • Undersøgelse, vurdering og diagnosticering
  • Vurdering af behov for genoptræning
  • Vurdering og behandling af synkeproblematikker
  • Vurdering og træning af ADL færdigheder
  • Vurdering af behov for hjælpemidler, samt afprøvning og instruktion i anvendelsen
  • Instruktion i øvelsesprogrammer

Øvelser og træningsprogrammer

Ergoterapi - Øvelser og træningsprogrammer

APPFWU01V