Skip til primært indhold

Operationsdagen

Du kan her læse om, hvordan operationsdagen vil forløbe

Når du møder i dagafsnittet bliver du bedt om at tage plads ned ad gangen, hvor du skal vente, indtil du bliver hentet af en sygeplejerske. Sygeplejersken viser dig til rette i omklædningsrummet, hvor du klæder om og tildeles et aflåst skab til opbevaring af dit tøj. Herefter tager du plads i vores hvilestue, hvor du opholder dig både før og efter operationen.

Du kan opleve at andre, som er mødt senere end dig bliver kaldt ind først, da ikke alle skal ind til samme læge/samme speciale. Der vil både være fastende patienter og patienter der må spise afhængigt af, hvor i forløbet de er. Ved modtagelsen gennemgår vi sammen det planlagte forløb, og du snakker med kirurgen og eventuelt narkoselægen.

Ventetiden i hvilestuen kan være af varierende længde, både før og efter operationen, da du skal informeres af flere forskellige fagpersoner.

Du kan forvente, at dagens forløb tager mellem 4-6 timer.

Du vil blive hentet af en sygeplejerske, som følger dig til operationsstuen, hvor du vil blive modtaget af operationsteamet. De vil hjælpe dig til rette på operationslejet, hvor vil få et varmetæppe over dig. Operationsteamet på stuen består typisk af en anæstesisygeplejerske og to operationssygeplejersker, som forbereder dig til operationen, og gør udstyret klar. Kirurgen kommer først på stuen, når operationen påbegyndes.

Når du ligger godt på operationslejet indledes bedøvelsen med, at du får lagt et drop i hånden, en blodtryksmanchet på armen samt elektroder på brystet. Mens du bliver lagt til at sove, vil operationssygeplejerskerne begynde at gøre det udstyr klar, som skal bruges til din operation. Du kan læse mere om bedøvelse i pjecen.

Huden på og omkring dit knæ skal desinficeres før operationen. Det foregår ved, at dit ben vil blive løftet fra lejet, og desinfektionsmidlet påføres, mens du stadig er vågen. I nogle tilfælde desinficeres knæet dog først, når du er lagt til at sove.

Når operationen er overstået, vågner du op, mens du stadig ligger på operationslejet. Du vil blive hjulpet over i en stol, herefter bliver du kørt til opvågningen.

I forbindelse med de større knæoperationer, som fx indsættelse af et nyt ledbånd, lægger anæstesilægen rutinemæssigt en nerveblokade i det ben, der skal opereres. På denne måde kan man mindske behovet for at give Morfin, som har mange bivirkninger. Lokalbedøvelsen anlægges ved hjælp af ultralyd omkring de følenerver, der kommer fra knæet. Blokaderne lægges, mens du er bedøvet. Risikoen for nerveskade er meget lille, fordi vi anvender nåle, der ikke er skarpe.

Blokaden virker i ca. 20 timer, og når den aftager, sker det gerne i løbet af én time. Efter kikkertundersøgelser af knæ vil ca. halvdelen efterfølgende have så mange smerter, at det bliver nødvendigt at behandle for dette. Disse patienter får også tilbud om at få lagt en nerveblokade, dog mens man er vågen. Blokaden lægges på indersiden af låret. Varigheden af blokaden er også ca. 20 timer. Når vi anvender nerveblokade bliver patienterne hurtigere mobiliseret, og kan helt undgå medicinske bivirkninger. Hvis man får mange smerter, når blokaden ophører, er man velkommen til at kontakte os. Vi kan eventuelt tilbyde at genanlægge blokaden.

 

Blokadeanlæggelse

Når operationen er overstået vil du, såfremt du har været i fuld bedøvelse, blive flyttet over i en hvilestol og blive kørt til vores opvågningsafsnit. Har du kun været i lokal bedøvelse følges du af et personale fra operationsstuen til hvilestuen. I opvågningsafsnittet vil du blive observeret af opvågningspersonalet, og du vil blive tilbudt mad og drikke.

Når du er klar efter opvågningen hjælpes du til rette i hvilestuen, hvor du løbende vil blive informeret af de relevante faggrupper som f.eks. sygeplejerske, læge og fysioterapeut.
Der kan være operationer, hvor du har behov for hjælp til omklædning.

 

Du modtager information fra en sygeplejerske, læge og eventuel fysioterapeut, inden du går hjem.
Informationen omhandler din operation, dit efterforløb, herunder plan for genoptræning, gennemgang af øvelser, eventuelle kontroller, smertestillende medicin, forbinding/plastre og andre relevante forhold.
Du bliver udskrevet, når vi skønner, at du fysisk/psykisk er klar. Du kan forvente at være lidt svimmel og træt, hvis du har været i fuld bedøvelse.

Husk! Du må ikke selv køre bil efter fuld bedøvelse.

Hvis du har spørgsmål til f.eks. forbinding, smerter eller lignende inden for det første døgn efter operationen, kontakt da nærmeste skadestue eller vagtlæge, hvis det er udenfor vores åbningstid.

Aktindsigt

Ønsker du at læse din journal, samles alle fakta om dig og de kontakter du har til sundhedssystemet på www.sundhed.dk - du skal bruge dit NemId kort og adgangskode til at logge ind på sitet

Se film om din knæoperation: dagens forløb - synstolket version af filmen er undervejs

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU01V