Skip til primært indhold

Uddannelsessøgende og Studerende

Vi er en afdeling, der prioriterer uddannelse højt og har årligt op mod 200 uddannelsesforløb.

Hos os kan du bl.a. møde 

  • erhvervspraktikanter (ansøgning via folkeskolernes SSP vejleder)
  • social- og sundhedsassistentelever
  • sygeplejestuderende
  • lægesekretærelever
  • ambulancebehandlerelever
  • medicinstuderende
  • KBU-, Intro- og HU-læger

Vi bestræber os på at være en afdeling med et dynamisk studiemiljø med velkvalificeret vejledning, målrettet fokus og et godt læringsmiljø. Et godt læringsmiljø er afgørende for at lære, trives og udvikles og derfor er det et vigtigt fokus for afdelingen.

APPFWU01V