Skip til primært indhold

Kræftpakkeforløb

Patienter, der bliver henvist til Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling til udredning for kræft, starter op i et kræftpakkeforløb. Det er vigtigt at huske på, at mange af de personer, der henvises til et pakkeforløb, efter nærmere undersøgelser viser sig ikke at have kræft.

Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling udreder, plejer og behandler patienter, som er henvist på mistanke om tarmkræft, brystkræft, hudkræft eller modermærkekræft.

I et kræftpakkeforløb besluttes diagnose og behandling på en MDT-konference (Multidisciplinær Team Konference). Her deltager specialister fra flere afdelinger, bl.a. vores kirurger, Røntgenafdelingen, Patologisk Afdeling (afdeling for vævsprøver og mikroskopi), Onkologisk Afdeling (afdeling for kemo- og strålebehandling) og til tider også eksperter fra andre afdelinger. 
Behandlingsplanen er altid et tilbud. Den endelige beslutning om behandling bliver truffet sammen med patienten.

Afdelingens forløbskoordinatorer er tovholdere for alle pakkeforløb. De koordinerer undersøgelser, ambulante besøg, indlæggelse og operation.

​​Læs mere om pakkeforløb på Sundhedsstyrelsens hjemmeside​ og på Kræftens Bekæmpelse.


MAVE-TARM:

Telefon 79 40 56 35 alle hverdage kl. 8-15.
Forløbskoordinator, sygeplejerske: Mette Hvidberg.

HUD (PLASTIK):

Telefon 79 40 56 22 alle hverdage kl. 8-15.
Forløbskoordinator, sygeplejerske Lene F. Poulsen.

BRYST:

Telefon 79 40 95 60 alle hverdage kl. 8-15.
Forløbskoordinator, sygeplejerske Anita Lindbjerg.

APPFWU01V