Skip til primært indhold

Introduktionslæge i akutmedicin

Om din uddannelse som introduktionslæge i akutmedicin i Akutafdelingen på Kolding Sygehus.

Læge taler med patient

Dit forløb som introduktionslæge

Introduktionslægen i akutmedicin er ansat 12 måneder i Akutafdelingen på Kolding Sygehus.

Introduktionslægen modtager, undersøger, behandler og lægger plan for patienterne i tæt samarbejde med plejepersonale og (mellemvagten)/bagvagten/speciallægen i den zone, vedkommende er tilknyttet.

Introduktionslægen i akutmedicin roterer mellem de 3 zoner, hvor du i den enkelte zone er med til konferencer og undervisning inden for hvert speciale, du roterer til. Rotationen skal sikre en bred uddannelse til hele det akutmedicinske patientspektrum (læs mere om zonerne her).

12 måneder med 4 funktionsrotationer (organkirurgi og ortopædkirurgi kan være i omvendt rækkefølge):

Akutafdelingen/Zone 2 (Intern medicin)

4 måneder

Akutafdelingen/ Zone 3 (Organkirurgi)

3 måneder

Akutafdelingen/Zone 1 (Ortopædkirurgi)

3 måneder

Akutafdelingen/Zone 2 (Intern medicin)

2 måneder

Der vil være returdag hver måned til Akutafdelingen/intern medicin, når du er i henholdsvis organkirurgi og ortopædkirurgi. Formålet med returdagen er, at du som akutmedicinsk uddannelseslæge har ét særligt sted, hvor du føler, du hører til, samt fastholdelse og udvikling af de intern medicinske kompetencer samt fokus på uddannelse.

Funktioner og kurser for introduktionslæger i akutmedicin

Funktionen i de enkelte vagtlag tilpasses introduktionslægens erfaring og kompetencer fra tidligere ansættelser, herunder KBU. En introduktionslæge, der for eksempel har haft KBU på en medicinsk afdeling, vil således typisk kunne træde ind i en mellemvagts-funktion under rotationstiden i dette speciale, mens en introduktionslæge uden sådan erfaring vil begynde som forvagt. På organkirurgi og ortopædkirurgi vil du oftest være forvagt. Vagtarbejdet vil foregå under supervision af akutmedicinere eller af specialets vagtbærende uddannelseslæger og speciallæger.

Læs mere om mellemvagtsfunktionen i intern medicin her.

Introduktionslægen vil følge op på planen for indlagte patienter i Zone 2 og 3 under supervision af specialets læger eller andre akutmedicinere.

Som introduktionslæge i akutmedicin vil du også have funktion som akutsweeper i Zone 2, hvor du blandt andet bliver kaldt med til kritisk kald og vil varetage funktionen som teamleder under tæt supervision af medicinsk bagvagt.

I Zone 2 oplæres du i forskellige procedurer som for eksempel pleuracentese og lumbalpunktur.

Som introduktionslæge i akutmedicin kommer du på følgende kurser:

  • Generelt kursus i klinisk vejledning (obligatorisk for introduktionslæger).
  • Kursus i ABCDE i form af EMCC (Emergency Medicine Core Competencies) tilbydes.
  • 1-dags regionalt kursus i træning af procedurer som lumbalpunktur og ultralydsvejledt anlæggelse af perifer venekateter (PVK).
  • Hvis du ikke tidligere har været på Sygehus Lillebælts kursus i ”sikker medicin” i din KBU, kommer du på dette.
  • Når du bliver mellemvagt i Akutafdelingen/intern medicin, kommer du på obligatorisk lokalt in-situ teamtræning i hjertestopbehandling.

Deltagelse i kurser kræver egen indsats ud over tilstedeværelse. Det er en forudsætning for opnåelse af de nødvendige kompetencer, at du møder forberedt, deltager aktivt i diskussioner og udarbejder de anviste opgaver. Vi forventer, at du gør en indsats for at overføre det lærte på kurset til dit daglige arbejde.

APPFWU02V