Skip til primært indhold

Patient i Diagnostisk Center

Her kan du finde information, der er relevant for dig som er patient i Diagnostisk Center.

I Diagnostisk Center undersøger vi patienter med uklare symptomer med henblik på, at udrede for evt. sygdom.

Vi modtager akutte medicinske patienter, som ikke har behov for akut indlæggelse til udredning.

Vi har et tæt samarbejde med røntgen og andre afdelinger, hvorfor vi kan tilbyde patienter hurtige og fleksible forløb.

Information

  • Henvisning: Du bliver henvist til Diagnostisk Center enten fra egen praktiserende læge eller fra anden sygehusafdeling.
  • Kontakt: Du bliver bedt om at svare på et spørgeskema inden du kommer. Skemaet kan du sende retur eller tage med ind ved første besøg.
  • Første besøg: Tag gerne en pårørende med. Når du kommer i Diagnostisk Center får du skrevet en journal. Ved behov får du en udredningsplan med eksempelvis supplerende blodprøver, CT skanning, røntgen billeder, PET CT. Hvis det er muligt får du lavet undersøgelserne samme dag ellers hurtigst muligt derefter.
  • Andet besøg: Andet besøg er typisk 1½-2 hverdage efter første besøg. Du får tid til svar på de supplerende prøver og evt. videre forløb. Alt efter svar får du information om dit videre forløb i relevant afdeling.
  • Yderligere opfølgning kan ske enten på sygehus eller via telefon.

Følg den gule streg i gulvet fra hovedindgangen, tag elevatoren til 2. sal, hold til venstre, når du kommer ud af elevatoren.

Ring til Diagnostisk Center, hvis du ønsker at melde afbud eller ændre dine tider.

Hvem skal du ringe til ved spørgsmål?

Diagnostisk Center

Beriderbakken 4, 7100 Vejle


79 40 63 76

Mere information:
Åbningstider: Kl. 7.30-15.00

APPFWU01V