Skip til primært indhold

Undervisning

Her kan du læse om undervisning for læger i Medicinsk Afdeling, Vejle.

Information om undervisning


Plan for morgenundervisning sammensættes af den uddannelseskoordinerende yngre læge og følger nedenstående skema.

 

Mandag

Kl. 08.00-08.30

Tirsdag

Kl. 08.00-08.30

Onsdag

Kl. 08.00-08.30

Torsdag

Kl. 08.00-08.30

Fredag

Kl. 08.00-08.30

Tema Ugens case Vagtrelateret undervisning 10 kliniske minutter Akademisk torsdag Trivselsfredag
Emne Fremgår af årshjulet Underviser bestemmer evt. i samarbejde
med hovedvejleder. Skal være simpelt og vagtrelateret
og være annonceret en måned før.
Underviser bestemmer

1. og 3. torsdag: EBM Journal club

2. torsdag: Ekstern undervisning eller undervisning af speciallæge

Sidste torsdag: Staff-meeting

1. fredag: Arbejdsmiljø

2. og 4. fredag: Yngre læge møde

3. fredag: Uddannelse

5. fredag: Fredagsquiz

Ansvarlige

Casestiller er speciallæge (Tines årshjul).

Fremlægges af KBU, intro, onko eller AP-læge

UKYL fordeler

HU-læge i intern medicin

Underviser

UKYL fordeler

UKYL laver liste Uddannelseslæger

Afdelings- og overlæger kan frivilligt byde ind,
hvis de har en spændende case

 

UKYL laver plan  AMIR, UKYL, UAO og TR

 

Træn hvor du arbejder. Den bedste måde at finde ud af hvordan du vil reagerer, er at træne direkte på afdelingen med brug af udstyr og ressourcer på afdelingen og involvere de faktiske medlemmer af et behandlingsteam. Vi har uddannede simulationsinstruktører der facilitere seancerne.
Alle nyansatte uddannelseslæger deltager minimum i en simulationstræning.

Oplæring i små hold i ultralydsundersøgelse af de forskellige organer. Undervisningen varetages af speciallæger med ultralydserfaring. Den uddannelsessøgende booker selv sine hold.

Hver uge fremsender speciallæger på skift 1-3 cases til alle uddannelseslæger. Uddannelseslægerne har mulighed for at forberede casene til næste uges morgenundervisning, hvor casene vil blive gennemgået af to udpegede uddannelseslæger under supervision af casestiller.

Undervisningen til uddannelseslæger som foretages halvårligt og varetages af onkologisk hoveduddannelseslæger.

Varetages 2 gange årligt af lungemedicinske speciallæger. Målgruppen er primært læger i første intern medicinske ansættelse.

Staff-meeting: 3. torsdag i måneden for hele sygehuset. De enkelte afdelinger underviser hinanden – programmet foreligger på intranettet

Introduktionskurser fx patientsikkerhed, hjertestop og IT systemer.

Se endvidere onboarding og introduktion i Sygehus Lillebælt.

APPFWU01V