Skip til primært indhold

Afdelingsoplysninger til almen praksis

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger om Urinvejskirurgi.

Generelle vigtige informationer

 • FMK skal være opdateret hos alle patienter, der henvises til afdelingen
 • Vigtigt at patienter medbringer væske- og vandladningsskema samt et DAN-PSS skema, hvis de bliver bedt om at udfylde dette på forhånd 

Urologiske kræftpakker

Arbejdsgange i forbindelse med visitering af urinvejskirurgisk pakkepatient

 • Visitationskriterier skal være opfyldt
 • Henvisningsoplysninger skal være klar
 • FMK skal være ajourført
 • Dernæst telefonisk kontakt på telefon 79 40 94 10 til forløbskoordinatoren med henblik på endelig koordinering

Hvert pakkeforløb har specifikke visitationskriterier samt krav til henvisningsoplysninger. En uddybende information finder du i nedenstående:

Visitation af akutte urinvejskirurgiske patienter

 • Patienter visiteres til Urinvejskirurgi, Vejle, med urologiske problemstillinger som:
  • Makroskopisk hæmaturi (ekskl. traumer)
  • Mistanke om akut stensygdom hos patient med kendt stensygdom (=aktuelt stenforløb i urologisk afdeling eller stensygdom indenfor de sidste 2 år og oplagte stensymptomer)
  • Urinretention
  • Akutte skrotale eller penile lidelser
 • Patienter med mistanke om urinvejssten, der ikke falder ind under ovenstående punkt, visiteres til FAM, Kolding eller Åbenrå (jf. optageområde). En evt. CT-skanning skal laves i FAM akut/subakut. Såfremt der påvises urinvejssten, tages kontakt til den urinvejskirurgiske vagthavende med henblik på overflytning/plan.
 • Traumepatienter visiteres efter vanlig procedure for traumekald til FAM, Kolding eller Åbenrå (jf. optageområde). Traumekald udløses, hvis kriterierne herfor opfyldes.
  • Dette gælder også for patienter med traume og efterfølgende makroskopisk hæmaturi som eneste fund. Disse patienter skal CT- skannes i FAM inden stillingtagen til den videre plan.
 • Særligt om børn (< 16 år): Akutte børn, hvor indlæggelse med overnatning forventes, visiteres til Børneafdelingen, Kolding (ekskl. børn med mistanke om torsio testis, der skal visiteres til Urinvejskirurgi, Vejle). Urologen kommer på tilsyn. Hvis der blot forventes akut ambulant visitering, visiteres direkte til Urinvejskirurgi, Vejle.
 • Visitation ved selvhenvendere - som ovenstående.
  • Dog skal der ved mistanke om torsio testis med en anamneselængde tæt ved den kritiske iskæmigrænse på 6 timer, overvejes om patienten bør opereres i Kolding af hensyn til tidsfaktoren. Urologisk bagvagt kommer i så fald og opererer.

Simple problemstillinger som fx genanlæggelse af KAD søges løst uden overflytning til Vejle

Telefonnummer for praktiserende læge til speciallæge

Du kan som praktiserende læge rette henvendelse til en af vores speciallæger i urinvejskirurgi på telefonnummer 79 40 94 27, hverdage fra 9-14.

Telefonnummer til forløbskoordinatoren om kræftpakker

Henvendelser og henvisninger vedrørende de urinvejskirurgiske kræftpakker rettes til forløbskoordinatoren på følgende telefonnummer: 79 40 94 10, hverdage fra 8-15.

 • Prostata
 • Blære
 • Skrotal kirurgi
 • Øvre urinveje
 • Nyrer
 • Sten i nyre og urinveje

Afdelingsledelse

 • Bettina Nørby, Cheflæge
 • Lotte Duve, Chefsygeplejerske

Læger inddelt i specialeteams

Sten/øvre endourologi

 • Professor, ph.D, Palle Sloth Osther
 • Overlæge, klinisk lektor, ph.D Helene Jung
 • Overlæge Susanne Sloth Osther
 • Overlæge Mindaugas Ziukas
 • Afdelingslæge Dorte Ravnsmed Christensen
 • Afdelingslæge Nanna Franck
 • Afdelingslæge Signe Roos
 • Afdelingslæge Gergely Laczkó
 • Afdelingslæge Grete Padkær
 • Afdelingslæge Frederikke Eichner Sørensen

Nyrecancerteam

 • Overlæge Lars Ulrich Hansen
 • Overlæge Michael Porath
 • Overlæge Jurijs Tomasevics
 • Afdelingslæge Ayman Said
 • Afdelingslæge Simone Braun

Benign prostatahyperplasi/vandladningsforstyrrelser (LUTS)

 • Cheflæge, ph.D Bettina Nørby
 • Overlæge, ph.D Karsten Zieger
 • Overlæge Mindaugas Ziukas
 • Afdelingslæge Lene Hald
 • Afdelingslæge Camilla Olsdal Damkjær
 • Afdelingslæge Simone Braun
 • Afdelingslæge Majken Warming

Uroteltumores

 • Overlæge, ph.D Karsten Zieger
 • Afdelingslæge Lene Hald
 • Afdelingslæge Nanna Franck
 • Afdelingslæge Signe Roos
 • Afdelingslæge Majken Warming
 • Afdelingslæge Frederikke Eichner Sørensen

Børn

 • Afdelingslæge Dorte Ravnsmed Christensen
 • Afdelingslæge Lene Hald

Prostatacancer

 • Cheflæge, ph.D Bettina Nørby
 • Overlæge, ph.D Karsten Zieger
 • Afdelingslæge Lene Hald
 • Afdelingslæge Dorte Ravnsmed Christensen
 • Afdelingslæge Gergely Laczkó
 • Afdelingslæge Simone Braun
 • Afdelingslæge Majken Warming

Benign urologi/Andrologi

 • Overlæge, ph.D Karsten Zieger
 • Overlæge Michael Porath
 • Afdelingslæge Grete Padkær

Palliation

 • Afdelingslæge Nanna Franck

Maria Wulff Hauritz

Mailadresse: maria_hauritz@hotmail.com

 

Urinvejskirurgi

Telefon: 79 40 94 00

Lokationsnummer: 5790002280313

Vejle Sygehus

Beriderbakken 4

7100 Vejle

APPFWU02V